Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
137 Research products, page 1 of 14

 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Finnish
 • Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ascher, Henry; Barghadouch, Amina; Berg, Lisa; Bäckman, Olof; Børsch, Anne Sofie; Dunlavy, Andrea; Eide, Ketil; Gauffin, Karl; Heikkilä, Elli; Hernandez Carretero, Maria; +19 more
  Publisher: Copenhagen

  Kaikilla Pohjoismailla on kerättynä erinomaista aineistoa pakolaislasten ja -nuorten tilanteesta. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia vertailla ja ymmärtää paremmin kunkin maan sosioekonomisen tilanteen ja nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen välisiä yhteyksiä. CAG...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit ovat tärkeä väline, jolla seurataan kehitystä kohti visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio 2030:n pohjoismaisten indikaattorien avulla voimme seurata Pohjolan ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on maailman vanhin yhteisö, jossa Pohjoismaat tekevät yhteistyötä niin ilmasto- ja ympäristökysymyksissä kuin koulutukseen, työpaikkoihin ja lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Pohjolan muodostavat viisi maata ja niihin kuuluvat kolm...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kysyneet 3 400 henkilöltä kaikkialta Pohjolasta, mitä he ajattelevat pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tästä raportista käy ilmi, onko yhteistyöllä kansan tukea. Entä mitä mieltä pohjoismaalaiset ovat Pohjoismai...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue. Viesti oli selkeä: pohjoismaisen yhteistyön tavoitetasoa haluttiin korottaa ja keskiöön nostaa aikamme suur...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Tässä kulttuuripoliittisessa yhteistyöohjelmassa kuvataan kulttuuriministerineuvoston tärkeimmät painopistealueet vuosina 2021–2024. Ohjelman keskiössä on kulttuuri läpileikkaavana ja kantavana voimana yhteiskuntiemme kestävälle kehitykselle ja erityisesti kulttuurimini...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Kestävä Arktis on Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma vuosiksi 2022–2024. Kyseessä on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhdeksäs arktinen yhteistyöohjelma. Pohjoismaiden ministerineuvoston visiona on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitu...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Norja keskittyy Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana täysipainoisesti vision kolmeen painopistealueeseen: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Aiomme tehostaa visiotyötä, auttaa vauhdittamaan vihreän siirtymän etenemi...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat päättäneet, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee lisätä yhteistyötä pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan kanssa työssään Visio 2030:n ja sitä koskevan kaudelle 2021–2024 laaditun toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Miten Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti pyrkivät edistämään Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista? Kysymykseen vastataan tässä selvityksessä, jossa keskitytään erityisesti Agenda 2030:n toteuttamisen poliittisiin rakent...