Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
52,086 Research products, page 1 of 5,209

 • Publications
 • Slovenian
 • Digital library of University of Maribor

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Simonič, Monika;
  Publisher: M. Simonič
  Country: Slovenia

  Otroci se naučijo živeti v mejah svojih motenj, a zato potrebujejo individualen načrt obravnave. Za uspešno delo je treba izbrati ustrezne pristope in metode dela. V teoretičnem delu je predstavljena tematika otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. Poudarek j...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Šipek, Staša;
  Publisher: S. Šipek
  Country: Slovenia

  Pomembno je ozavestiti, da se vsak otrok rodi svoboden in ima pravico odraščati v varnem okolju. Otrokova primarna družina je prva, ki mora otroku nuditi občutek sprejetosti, varnosti in brezpogojne ljubezni. Ugotovili smo, da vzgojitelji in učitelji, ki delajo z najbol...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ulaga, Anja;
  Publisher: K. Medved
  Country: Slovenia

  Vabila so ena izmed besedilnih vrst, ki jih učitelji tvorijo z namenom komunikacije s starši in drugimi ljudmi. Kot vsa besedila morajo za optimalno doseganje namena tudi šolska vabila upoštevati načela uspešnega sporočanja. V magistrski nalogi smo s pomočjo analize 150...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Lukman, Nina;
  Publisher: N. Lukman
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu smo predstavili teoretični vidik ustvarjalnosti, gibalne ustvarjalnosti, dimenzije ustvarjalnosti, gibalne kompetentnosti ter gibalna znanja. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno ustvarjalnostjo in gibalno kompetentnostjo predšolski...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Baroš Krumpak, Jasmina;
  Publisher: J. Baroš Krumpak
  Country: Slovenia

  Otrok z zmerno izgubo sluha se z odločbo usmeri v redni program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vključen je v okolje nevrotipičnih vrstnikov, sam pa ima primanjkljaj, ki pogosto vpliva na več vidikov njegovega razvoja in funkcio...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Sopčić, Barbara;
  Publisher: B. Sopčić
  Country: Slovenia

  Stres in obremenitve sta stalna spremljevalca sodobnih delovnih mest, zato je poleg veščin in znanja za uspešno delo potrebno tudi hitro in učinkovito obnavljanje energije, zmanjševanje obremenjenosti ter pridobivanje novih virov. Ta proces obnavljanja, ki poteka na psi...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Šrot, Kristina;
  Publisher: K. Šrot
  Country: Slovenia

  Temeljni cilj doktorske disertacije je bil opisati metodo vizualnega odziva (MVO) na primeru pravljice Zgodba o kajmanu (Afriške pripovedke, 1976, str. 56–60) in jo preveriti v kontekstu razvijanja recepcijske vloge učencev, preučiti učiteljevo kompetenco uporabe metode...

 • Publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Hadler, Mateja;
  Publisher: M. Hadler
  Country: Slovenia

  Nedvomno se zgodovina, karakteristika jezika in narava ljudstva zrcalijo tudi v književnosti. Enako je pri Romih, narodu brez domovine, katerih zgodba je pogosto zakrita z nerazumevanjem, predsodki in stereotipi. Zato smo najpogostejše predsodke in stereotipe o Romih na...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Steyer Debeljak, Sabina;
  Publisher: S. Steyer Debeljak
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu smo predstavili pomen medpredmetnega povezovanja glasbenih in likovnih dejavnosti ter samega načrtovanja vzgojno izobraževalnega procesa. Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo podr...

 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ačko, Urška;
  Publisher: U. Ačko
  Country: Slovenia

  Otroci so včasih večina svojega časa preživljali v naravi. Skozi raziskovanje narave so se učili, razvijali domišljijo in si urili motoriko. Današnji tempo življenja otroke veliko krat prikrajša za pristno izkušnjo narave, še posebej v mestih. Naloga vzgojiteljev je, da...