Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
38,852 research outcomes, page 1 of 3,886
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Kobielska, Maria;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Najpowszechniej używanym terminem dla klasyfikacji powstających w Polsce w ostatnim piętnastoleciu nowych muzeów historycznych określeniem jest „muzeum narracyjne”. W artykule autorka poddaje krytycznej analizie konkretne wystąpienia tej nazwy w dyskursie badań nad muze...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Dziuban, Zuzanna;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W artykule autorka proponuje rekonceptualizację w kategoriach nekroprzemocy praktyk wokół ludzkich szczątków w polskich miejscach pamięci i muzeach, ustanowionych na terenach byłych obozów zagłady. Muzeum-cmentarz zostaje tu zdefiniowany jako politycznie produktywna inf...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Stobiecka, Monika; Stobiecki, Rafał;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W artykule są poddane dyskusji zjawiska dokonujące się wewnątrz historiografii, jak i te które widoczne są w jej otoczeniu. Można do nich zaliczyć komercjalizację, „gadżetyzację” i techno-entuzjazm. W tym pierwszym przypadku historia staje się towarem, konkurującym na r...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wóycicka, Zofia;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W ostatniej dekadzie powstały w Polsce aż trzy nowe ekspozycje historyczne poświęcone osobom, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej: Apteka Tadeusza Pankiewicza w Krakowie (2013), Willa Żabińskich w Warszawie (2015) oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rod...

 • publication . Article . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Siewior, Kinga;

  Jednym z niewątpliwie najważniejszych efektów obserwowanego od kilkunastu lat boomu muzealnego jest dynamiczny rozwój badań, które czyniąc z „nowych” muzeów swój przedmiot, zrywają z iluzją obiektywizmu i neutralności tradycyjnie projektowanych na tę instytucję. Tezy o ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojciechowska, Agata;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autorka przedstawia próbę analizy czasu fizycznego w Czarodziejskiej górze Tomasza Manna. Celem jest wykazanie, że czasoprzestrzeń sanatorium stanowi epistemologiczny model będący częścią eksperymentu myślowego dotyczącego czasu, jakim jest powieść Manna. Wyróżnione zos...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Leśniak, Andrzej;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł jest interpretacją wybranych prac i tekstów Hito Steyerl, współczesnej artystki niemieckiej. Autor odwołuje się do pojęcia realizmu w wersji zaproponowanej przez Nicolasa Bourriauda i koncepcji wzbogacania rzeczy autorstwa Luca Boltanskiego i Arnauda Esquerre’a,...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Hudzik, Agnieszka;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Esej traktuje o meksykańskim pisarzu Sergio Pitolu (1933-2018), jego twórczości i związkach z Polską. Tekst składa się z czterech części i glossy. Pierwsza część przedstawia biografię pisarza i jego najważniejsze dzieła. Druga opowiada o jego pobytach w Warszawie w lata...

 • publication . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Żarnecka, Paulina;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Monika Heinemann w książce Krieg und Kriegserinnerung im Museum… (2017) proponuje nowatorską metodę analizy wystaw w muzeach historycznych. Stanowi ona z jednej strony adaptację opisu gęstego Clifforda Geertza, z drugiej zaś – opiera się na połączeniu analizy synchronic...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wawrzyniak, Joanna; Bukowiecki, Łukasz;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autorzy rekonstruują założenia i odbiór nowej wystawy głównej Muzeum Warszawy „Rzeczy warszawskie” (otwartej dla publiczności w latach 2017-2018), której przygotowanie stanowiło część gruntownej transformacji tej placówki, a jednocześnie było próbą zakwestionowania regu...

38,852 research outcomes, page 1 of 3,886