Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3,284 Research products, page 1 of 329

 • Publications
 • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein på side 6-7.

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Rønneberg, Markus;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  This thesis examines changes in the Germanic society during the early Roman Iron Age, from approximately 0 to 200 A.D. This is viewed through the lens of two case studies – the Battle of the Teutoburg Forest and the weapon deposits in Illerup Ådal on the west coast of J...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Bryn, Liv Vethe;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Samandrag Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen Våren 2022 Student: Liv Bryn Rettleiar: Christine Hamm Tittel: «Litterær androgynitet» Undertittel: Kropp og kjønn som utfordring i Beate Gr...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Berg, Knut Matias;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne masteroppgåva er ei litterær studie i det nazistiske tidsskriftet Ragnarok som kom ut i perioden 1935 til 1945. Fleire av bidragsytarane bak tidsskriftet hadde vore medlem av Nasjonal Samling, men meldte seg ut i protest mot at partiet ikkje hadde nok fokus på bla...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Sætre, Sunniva Hindenes;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Revised version. Minor spelling and formatting errors corrected. Denne masteroppgåva er ei undersøking av variasjonen /dɑ:/ og /de:/ og rulle-r og skarre-r. I tradisjonelt strilemål har det i utgangspunktet blitt brukt /dɑ:/ for det, og r-en har blitt uttalt med rulle...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Sundal, Gro;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Mastergradsoppgåve i nordisk språk og litteratur NOLISP350 MAHF-NORD MAHF-LÆNO

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Nyborg, Anne Irene;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Summary This master`s thesis deals with Haakon`s Hall in the center of Bergen, a significant and monumental stone building from the Middle Ages. The Hall was erected when Håkon Håkonsson was a king, and it was completed in the year 1261. In addition to the title as a me...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Årsheim, Charlotte Smørdal;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Føremålet med denne studien er å få eit innblikk i korleis lærerar handterer situasjonar kopla til hatefulle ytringar i klasserommet, med eit spesielt søkelys på islamofobiske ytringar. Bakgrunnen for studien er den aukande trenden med hat mot muslimar i dagens samfunn....

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Brodshaug, Erik; Rivedal, Synnøve; Østrem, Liv;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Lengre vekstsesong gjer det mogleg å hauste enga oftare, noko som betrar grovfôrkvaliteten og reduserer behovet for kraftfôr i til dømes mjølkeproduksjon. Standard maskin og reiskap for dyrking og hausting av gras er tungt, og auka i tal slåttar per år vil auke pakking ...

 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Halland, Anders; Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i fylka Vestland og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2020 var det med totalt 924 bruk...