Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
76,647 Research products, page 1 of 7,665

 • Publications
 • Norwegian
 • Norwegian Open Research Archives

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hekland, Ørjan;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Sammendrag Denne masteroppgavens fungerer som en kulturell klasseanalyse av studenter ved Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design. Fokuset vil ligge på hvordan studentene sitt særegne forhold til kunst og kultur kan ha en distingverende effekt m...

 • Publication . Research . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fidjeland, Andreas Østbø; Hovdhaugen, Elisabeth;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Dette notatet bruker eksisterende Studiebarometer-data, sammen med data fra Samordna opptak til å undersøke hvilke faktorer som er viktige for studenters valg av studieprogram og lærested. Dataene er fra 2013 og 2014, som er de to årene slike spørsmål ble stilt i Studie...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Gerdts-Andresen, Tina; Eide, Ketil; Krane, Vibeke; Kvello, Øyvind;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge
  Country: Norway

  Bakgrunn: Det følger av barnevernloven at barnevernet alltid skal vurdere om det er noen i barnets familie eller nært nettverk som kan velges som fosterhjem, når barn skal plasseres i offentlig omsorg. Likevel er fosterhjem utenfor familie og nettverk den vanligste form...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  el Habbach, Sami;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Power electronic converters and their control systems have played a significantly important role in the integration of renewable energy systems. The application of these converter systems have been rapidly growing as of late, and the subject of improving the systems by ...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Myrvold, Trine Monica; Os, Ellen; Hernes, Leif; Winger, Nina;
  Publisher: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet
  Country: Norway

  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-håndtering i barnehagesektoren, og er en oppfølging av et prosjekt gjennomført høsten 2020. Temaer som belyses er styringsdialogen mellom sentrale myndigheter, kommunene og barnehagene under pandemien; arbeids...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hesselsøe, Karin Juul; Nilsson, Martin P.; Kvalbein, Agnar; Espevig, Tatsiana;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I feltforsøk med lett rulling av en rødsvingeldominert golfgreen ved Københavns golfklubb i 2020 og 2021 ble effekten på Microdochiumflekk studert. Greenen ble rullet to eller fire ganger i uka i tre eller fem måneder fram til november hvert år. Det var ikke noe soppang...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Vetti, Sigrid Johanne Sjøholm;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Formålet i denne studien var å rekonstruere bre- og klimahistorien basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy kommune. Det ble sommeren 2017 utført kartlegging i dalen og sedimentkjernetaking i Selstadvatnet. Videre ble det utført r...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Myrvold, Trine Monika; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Hernse, Leif; Hølland, Silje; Os, Ellen; Winger, Nina;
  Publisher: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet
  Country: Norway

  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-pandemiens betydning for barns forberedelser til overgang mellom barnehage og skole, og for barnas skolestart. Temaer som belyses er barnehagenes forberedelser til skolestart under pandemien; skolenes tilrette...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Svennerud, Mads; Øvren, Eva;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2011-2020. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de enkelte fylkene. Driftsoverskudd, jordbruksinntekt, ...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bardalen, Arne; Pettersen, Ivar; Dombu, Siri Voll; Rosnes, Orvika; Mittenzwei, Klaus; Skulstad, Andreas;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten «Klimaendring utfordrer det norske matsystemet» er en utredning om klimaendringer og verdikjeder med matsystemet som case. Utredningen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, som et ledd i arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget om klimaendringenes konsek...