Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
78,717 Research products, page 1 of 7,872

 • Publications
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Wallin, Hanne Gro; Stensgaard, Kari; Stokstad, Grete;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten undersøker status for Askeladden-lokaliteter og SEFRAK-bygninger på et utvalg av tilfeldige flater spredt i jordbrukslandskapet i Norge. Flatene er 1 km² store. Observasjonene er gjort fra flyfoto med stereo/3D-visualisering. Over en femårs periode har 0,6 % a...

 • Publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Økland, Inghild Halvorsen; Jayesingha, Monica; Skrutvold, Johanna; Halvorsen, Rune; Haraldsen, Trond;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Prosjektet «Egnet jord til kistegraver» har som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold og ulike jordegenskaper. I denne rapporten sammenstilles resultater fra kistegravskartlegging og feltarbeid, som omfatter to datasett. Resultatene fra fe...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stokland, Jogeir Nicolai; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I 2016-2020 gjennomførte Landsskogtakseringen detaljerte registreringer av grøftede arealer på alle prøveflater i skog og på all myrlendt snaumark, inkludert myrlendt snaumark over skoggrensa, med et samlet representativt areal på 140 215 km2. Der hvor grøfter forekom b...

 • Publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Belbo, Helmer; Bråten, Martin; Johannesson, Tomas;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Denne rapporten er et produkt av Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som pågikk i perioden 2018 - 2022. Rapporten sammenfatter kunnskapsfronten for de driftstekniske utfordringene knyttet til transport av virke i terrenget og på skogsvei i et ...

 • Publication . Report . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I prosjektet Optikorn ble det i 2020 foretatt en spørreundersøkelse blant kornbønder som hadde foretatt drenering i perioden 2013 til 2017, etter at dreneringstilskudd ble gjeninnført. Målet med undersøkelsen var å kartlegge økonomi ved å investere i dreneringstiltak. U...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I samarbeid med Statens vegvesen har NIBIO sammenstilt kunnskap og aktuell forskningslitteratur om effektene kunstig belysning langs vegene har på insekter og deres leveområder. Ved hjelp av geografiske analyser har vi sett på hvilke naturtyper som blir berørt av eksist...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Slagstad, Ingvild;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Målet med denne studien var å sjå kva element som var framtredande i den elevsamtalen som oppstod i gjennomføring av memoryspel med matematiske definisjonar, og kva for nokre indikasjonar på læringsmoglegheiter som var synlege i samtalen. Oppgåva kartlegg dette basert p...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Myren-Svelstad, Per Esben;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  This article explores the contributions of the author Åsmund Sveen in the propaganda of the Norwegian Nazi party (NS). Earlier research on Sveen’s commitment to NS has had recourse to homophobic stereotypes in order to explain how a man living in a homosexual relationsh...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Jager, Benedikt;
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Artikkelen undersøker Ingvar Ambjørnsens novelle «Skogens hjerte» fra novellesamlingen Natt til mørk morgen (1997) og fokuserer på fremstillingen av ruserfaringer som står sentralt i teksten. Utgangspunktet for lesningen er Peter Sloterdijks beskrivelse av den historisk...