Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
696 research outcomes, page 1 of 70
 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  ŞERİFOVA, Salide;
  Publisher: İbrahim Halil TUĞLUK

  Azərbaycan cəmiyyətində repə münasibət gənc və yaşlı nəsil arasında bir mənalı olmaması ilə diqqəti cəlb edir. Yaşlı nəsil gənc nəslə nisbətən repi qəbul etməməsi ilə gündəmdədir. Repin qəbul edilməməsinin səbəblərindən biri onu müşayiət edən musiqi deyil, bəzi rep nümu...

 • publication . Book . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Isazade, Namig;
  Publisher: Zenodo

  Elshan Hajizade bibliography

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Reyhan HABİBLİ;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  Onimik sistemdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanın tələbinə uyğun olaraq onomastikanın inkişafına xidmət edən aktual problemlərdən biridir. Onimiya sahəsində nizamlamanın başlıca vasitəsi bu adların rəsmi formalarının kodifikasiyasıdır. Onomastikada kodifikasiy...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  YALÇIN, Süleyman Kaan;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  The "+gil" suffix, which comes to names in Turkish and derives the names of kinship, family and relationship from them, is one of the controversial suffixes due to its origin. Although there is a general consensus on the use and function of the suffix, there i...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  BALDANE, Orhan;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  In this study, the formulaic expressions that have become jargon as a result of the fact that car shopping has been mainly transferred to internet sites are focused on. In the study, firstly, the relationship between jargon and slang concepts was addressed and other stu...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  TUNCA, Hasan;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  İran siyasi tarihinde önemli bir yer tutan Türk topluluklarından biri olan Kaşkaylar hakkında bilgilerimiz yeterli değildir. Kaşkaylar, Türkiye’de adını doksanlı yıllardan sonra duyurmaya başlamıştır. Türk kültürünün eskicil öğelerini en iyi şekilde koruyan Türk toplulu...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  SARIKÖSE, Mehmet;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  Çalışmaya konu edilen eser Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir Yusuf u Züleyha mesnevisidir. İsveçli misyoner Gunnar Hermansson tarafından 1929-1930 yıllarında kopya ettirilen eser, İsveç Lund Üniversitesi Kütüphanesi Jarring Koleksiyonu Prov. 12’de “The Verses on Yusuf a...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  L. A. POKROVSKAYA; Bülent HÜNERLİ;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  Gagauzs are an Orthodox Christian Turkic group. They live in countries such as Bulgaria, Greece, Moldova and Ukraine. Gagauz people living in Moldova can receive education in Gagauz language, because they have certain rights. The written language of Moldovan Gagauz is b...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  SEVİNC QƏMBƏROVA;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  In the article the common phonetic, lexical and grammatical features between the dialects of Azerbaijan Turkish and Gagauz language which are classified in the Western Oghuz group of Turkic languages family were researched. Many features of Azerbaijani dialects are obse...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Azerbaijani
  Authors:
  Mehtap ÖZTÜRK;
  Publisher: Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi

  Zölfet Hekim is one of the most important and prominent name in the 20th century Tatar literature. In this article, the place of Zölfet Hekim in the Tatar literature, his works, his literary personality, the language and point of view he used in his works is emphasized....

696 research outcomes, page 1 of 70