Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
49,238 Research products, page 1 of 4,924

 • Publications
 • Open Access
 • Master thesis
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Strand, Lene Embretsen;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Mastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur NOLISP350 MAHF-NORD MAHF-LÆNO

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Østgård, Tore;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Prosessindustrien benytter silisium i pulverform og dette utgjør en eksplosjonsfare. Det ble utført en eksperimentell studie ved UiB der eksplosjonsparametere som maksimum trykkstigningshastighet og maksimumstrykk ble funnet for en rekke støvblandinger av silisium. Part...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Haile, Yordanos;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Bakgrunn: Innvandrerbefolkning er en heterogen gruppe, og forekomsten av psykiske plager kan variere med hvor de kom fra, botid i Norge og innvandringsgrunn. De ikke-vestlige innvandrerne innbefatter flyktninger, asylsøkere, familiengjenforente og kvoteflyktninger. Oppl...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ramsdal, Martin Thormodsæter;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Etterspørselen av energi gjennom vindturbiner og solcelleanlegg har økt i de siste tiårene. En stor ulempe ved disse fornybare energiressursene er deres fluktuerende natur, siden de ikke kan produsere kraft på forespørsel. En standardløsning for å overvinne dette proble...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  el Habbach, Sami;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Power electronic converters and their control systems have played a significantly important role in the integration of renewable energy systems. The application of these converter systems have been rapidly growing as of late, and the subject of improving the systems by ...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Veum, Cecilie;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Within the conservation discourse, the extent to which human should have access to conserved nature is widely polarized. It is a complex discussion, shaped by the perceptions, and the values of nature. The complexity makes it challenging to shape conservation policies t...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Thorp, Mathias Holtedahl;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Two small high-elevated polythermal glaciers and ice-cored moraine complexes situated in a zone of continuous permafrost are studied with remote sensing and field-based techniques to assess glacier changes, glacio-hydrological dynamics and interactions between the glaci...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Mjåtveit, Melissa;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne oppgaven fokuserer på hvordan sårbarhetsbegrepet og ideen om hva en sårbar situasjon innebærer, påvirker flere faser i arbeidet med menneskehandel i Norge. Oppgaven er basert på feltarbeid utført i Oslo, ved en utdanningsinstitusjon som tilbyr utdannelse til kvinn...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Gray, Tonje Sophie Olsen;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne masteroppgaven er tuftet på dyptgående intervjuer med kvinner i Norge diagnostisert med endometriose. Endometriose har flere ganger blitt regnet som en av ‘verdens mest smertefulle tilstander’ og forekommer som følger av at vev som ligner livmorslimhinnevevet på i...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Vetti, Sigrid Johanne Sjøholm;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Formålet i denne studien var å rekonstruere bre- og klimahistorien basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy kommune. Det ble sommeren 2017 utført kartlegging i dalen og sedimentkjernetaking i Selstadvatnet. Videre ble det utført r...