Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
49,491 Research products, page 1 of 4,950

 • Publications
 • Master thesis
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hekland, Ørjan;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Sammendrag Denne masteroppgavens fungerer som en kulturell klasseanalyse av studenter ved Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design. Fokuset vil ligge på hvordan studentene sitt særegne forhold til kunst og kultur kan ha en distingverende effekt m...

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  el Habbach, Sami;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Power electronic converters and their control systems have played a significantly important role in the integration of renewable energy systems. The application of these converter systems have been rapidly growing as of late, and the subject of improving the systems by ...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Vetti, Sigrid Johanne Sjøholm;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Formålet i denne studien var å rekonstruere bre- og klimahistorien basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy kommune. Det ble sommeren 2017 utført kartlegging i dalen og sedimentkjernetaking i Selstadvatnet. Videre ble det utført r...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Halvorsen, Håkon André;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  En strandforskyvningskurve har i denne studien blitt konstruert for et område øst på Hinnøya i Nord-Norge. Totalt ble fem sediment kjerner hentet med «russer bor» fra to isolasjons basseng analysert. Bassengene; Medkilvatnet (58.5 moh) og Nordviksvatnan (51.5 moh) er be...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Mjåtveit, Melissa;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne oppgaven fokuserer på hvordan sårbarhetsbegrepet og ideen om hva en sårbar situasjon innebærer, påvirker flere faser i arbeidet med menneskehandel i Norge. Oppgaven er basert på feltarbeid utført i Oslo, ved en utdanningsinstitusjon som tilbyr utdannelse til kvinn...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Brekken, Camilla Grevsnes;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne oppgaven handler om hvordan kvinnelige migranter fra Marokko skaper et hjem i Spania gjennom en rekke ulike homing-prosesser. Basert på et etnografisk feltarbeid utført i Granada i det sørlige Spania, utforsker jeg hvordan hjem skapes i samspill med materialitet o...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Gray, Tonje Sophie Olsen;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne masteroppgaven er tuftet på dyptgående intervjuer med kvinner i Norge diagnostisert med endometriose. Endometriose har flere ganger blitt regnet som en av ‘verdens mest smertefulle tilstander’ og forekommer som følger av at vev som ligner livmorslimhinnevevet på i...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ausland, Emilie;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne studien tar for seg hvordan unge forbruker på nett i et miljøperspektiv. Alle er forbrukere av noe, og forbruk er dermed en sentral del av hverdagen. Bakgrunnen for studien er en økt forbruksvekst som skjer på nett, samtidig som det er mer fokus på miljøvennlighet...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Slagstad, Ingvild;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Målet med denne studien var å sjå kva element som var framtredande i den elevsamtalen som oppstod i gjennomføring av memoryspel med matematiske definisjonar, og kva for nokre indikasjonar på læringsmoglegheiter som var synlege i samtalen. Oppgåva kartlegg dette basert p...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kristiansen, Kristine Emilie Gjerde;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Ordet incel er en forkortelse for «involuntary celibate», og refererer til mennesker som ønsker men som ikke får til å danne romantiske og seksuelle relasjoner med villige partnere. Incels er kanskje mest kjent for sitt kvinnefiendtlige syn, og tragiske massedrap som kn...