Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojda Jacek;
  Publisher: Zenodo

  Reading the history of Jesus Christ in the Gospel according to St. Luke The history of Jesus of Nazareth makes always the very important subject of Theology and practice of the Church. Taking the criterion of events as the key of interpretation of Gospel according to Lu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Góralczyk Katarzyna; Justyna Anna Nowakowska; Paulina Patynek; Krzysztof Stefeńczak; Tomasz Oszako; Grażyna Wykowska; Irena Burzyńska; Agnieszka Potęga; Zbigniew Łepko; Ryszard F. Sadowski; ...
  Publisher: Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj�� odpo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna, G��ralczyk; Nowakowska, Justyna Anna; Patynek, Paulina; Stefe��czak, Krzysztof; Oszako, Tomasz; Wykowska, Gra��yna; Burzy��ska, Irena; Pot��ga, Agnieszka; ��epko, Zbigniew; Sadowski, Ryszard F.; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj�� odpo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Zdziech, Monika; Charzyński, Przemysław;

  Badania dotyczące analizy powiatu brodnickiego stanowią część projektu, który ma na celu porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Metoda badań opracowana została przez A. Mikos von Rohrscheidt w oparciu o bonitację punktową z ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Tokarski, Mateusz;
  Publisher: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

  Evil as a force, character, or concept tends to play an important role in fantasy. While its use may be limited to being a plot driver in the form of a main antagonist, literary representations of evil may be also laying claim to universal validity. This essay proposes ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...
  Publisher: Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  ***Abstract in English below*** Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  RAFAŁ PIETRUCZUK;
  Publisher: Zenodo

  The Holy Scriptures Lectures at the St. John Paul II Major Seminary of the Dio- cese of Siedlce from 1918 to 2018 This article was intended to show how the St. John Paul II Major Seminary of the Diocese of Siedlce over the last hundred years fulfilled the basic requirem...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Szady, Bogumił;

  Głównym celem artykułu jest dokonanie krytycznego przeglądu wykorzystania map dawnych w polskich badaniach geograficzno-historycznych. Miejsce dawnej mapy w warsztacie geograficzno-historycznym wynika z przedmiotu badań, który stawia w swoim centrum relacje przestrzenne...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Michał Leśniewski;
  Persistent Identifiers

  {"references": ["Adamczyk, Anna, Przyrodnicze inspiracje Tolkiena, \"Gwaihir\" 2004, nr 8, ss. 47-64.", "Ag\u00f8y, Nils Ivar, Quid Hinieldus cum Christo?, w: Proceedings of the J. R. R. Tolkien Centenary Conference, red. Patricia Reynolds, Glen H. GoodKnight, Altadena:...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Derdziński, Ryszard;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Adre\u00df-Buch f\u00fcr das K\u00f6niglische Danziger Regirungs-Depatement, Danzig: Verlage des K\u00f6niglich Preu\u00dfischen Intelligenz-Comtoirs 1817.", "Bogucka, Maria, \u017by\u0107 w dawnym Gda\u0144sku, Gda\u0144sk: Wydawnictwo Trio 1997.", "Ca...

  Add to ORCIDorcid
11 research outcomes, page 1 of 2