Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
848 Research products, page 1 of 85

 • Publications
 • Research software
 • Azerbaijani

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  GULIYEV, VASIF;
  Publisher: Zenodo

  Makalede, dünyada ve Azerbaycan’da ergenlik yaşına varmayan ve gençler arasında uyuşturucu bağımlılığının durumu, süreci ve dinamikleri analiz edilmiş, küreselleşme devrinde ergenler ve gençler arasında bağımlılığın, narkotik ara&ccedi...

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  Mubariz Huseyinov;
  Publisher: Zenodo

  International scientific journal "Scientific Research" is included in the register of printed publications of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan in 2021/Register №4336 / has been active since that year. 12 issues are published per year. The ...

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  Mubariz Huseyinov;
  Publisher: Zenodo

  International online scientific journal "Ancient Land" was included in the Register of Press Publications of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan in 2012 / Register №3534 /, and has been operating since 2019. The magazine is published 12 times...

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  Mubariz Huseynov;
  Publisher: Zenodo

  The international journal "Scientific Work" was included in the Register of Press Publications of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan in 2007 (Register №2212) and started functioning in the same year. 12 issues have been published annually si...

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  Mubariz Huseyinov;
  Publisher: Zenodo

  The international journal “Nature and Science” was included in the Register of Press Publications of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan in 2019 (Register №4243) and started operating in the same year. The journal "Nature and Science&q...

 • Open Access Azerbaijani
  Authors: 
  Safarov, M.; Tagiyev, A.; Kerimova, G.; Mahmudov, T.; Gromov, O.;
  Publisher: Zenodo

  The results of the measurements of shifts of teeth with the elaborated methods in patients of different agegroups with intact periodontium are given in the article. The comparative analysis of the physiological state of periodontium in the process of ageing was held. Th...

 • Azerbaijani
  Publisher: Azərbaycan Tibb Jurnalı

  Məqalədə postoperasion yırtıqların meydana çıxmasında qarın divarı tikilərkən tətbiq edilən cərrahi üsulların rolunun öyrənilməsi məqsədilə aparılmış tədqiqat işi barədə məlumat verilmişdir. Tədqiqata açıq üsulla böyük abdominal əməliyyatlara məruz qalmış və postopersio...

 • Azerbaijani
  Publisher: Azərbaycan Tibb Jurnalı

  Məqalədə gicgah-çənə oynağının osteoartrozu olan xəstələrin müalicə kompleksinə xondroksil preparatının əlavə edilməsinin effektivliyi haqqında məlumat verilmişdir. 70 xəstə (50 qadın, 20 kişi) üzərində aparılmış müşahidələr göstərmişdir ki, xondroksil preparatı ilə müa...

 • Azerbaijani
  Publisher: Azərbaycan Tibb Jurnalı

  Məqalədə postnatal ontogenezin müxtəlif yaş dövrlərində sidik kisəsi divarlarında yerləşən vəzilərin xüsusiyyətlərini (yaş, fərdi və yerləşmə xarakteristikası) öyrənmək məqsədilə aparılmış tədqiqat işi haqqında məlumat verilmişdir. Bu məqsədlə 73 insan meyitindən götürü...

 • Azerbaijani
  Publisher: Azərbaycan Tibb Jurnalı

  Məqalədə şərhi verilmiş tədqiqat işi allergik xəstəliklərin formalaşmasında immunoloji mexanizmlərin vacib struktur komponentləri hesab edilən molekulyar markerlərin – CD31, H4R və IgG1-nin proqnostik əhəmiyyətinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Tədqiqat işinə hestasiya...