Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
6,472 Research products, page 1 of 648

 • Publications
 • Research software
 • Open Access
 • HU
 • Hungarian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Mária B. Németh; Edit Tóth; Csaba Csíkos; Erzsébet Korom;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Madej Małgorzata; Soós Edit;
  Country: Hungary

  A tanulmány arra keresi a választ, hogy a helyi népszavazás és a közvetlen állampolgári részvétel egyéb formái Lengyelországban mennyire segítik elő a döntéshozatali folyamat legitimációját, hogyan járulnak hozzá a polgárközeli kormányzás megvalósulásához. A lakossági részvétel a helyi kormányzás hatékonyságának és legitimitása erősítésének fontos mechanizmusa, amelyet egyes szerzők a demokrácia támogatásának és a populizmus elleni küzdelem eszközének is tekintenek. A részvételnek azonban csak akkor van értelme, ha valóban biztosítja a helyi lakosok véleménynyilvánításának lehetőségét a helyi szintű szakpolitikák alakításában, és nem csak a társadalmi részvétel színlelt formájára (tokenizmus) korlátozódik. A tanulmány elemzi a konzultációs folyamatok által lefedett témákat, azok jelentőségét a településeken, valamint a meghozott szakpolitikai döntésekre gyakorolt hatásukat.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Krisztina Kovács;
  Country: Hungary

  A magyar nagyváros vizuális megközelítése az európai nagyváros dimnezióival kezdődik. A város a modern kultúra első nagyszabású, képek végtelen sorát inspiráló témája, az európai modernizmus kultuszhelye, a hely, ahol a dolgok történnek: a hely, ahova postakocsin vagy vonaton érkezünk. A várost bejáró flâneur, a sétáló, köztük a fotós olyan forgatókönyvíró és rendező szerepét veszi fel, aki más emberek életének töredékeit kedve szerint történetté alakítja. A szövegek és a képek helyszínei, az előterek, a passzázsok, az utcák a modern városépítészeti diskurzus tételei szerint csupán „üres terek”, hely akkor válik belőlük, ha a kulturális és regionális kontextusból adódó jelentést kapnak. Ezek a térségek a teatralitás tereiként kezdenek működni, az utca a város olyan nyilvános tartozéka lesz, ahol a különböző kulturális hátterekhez, hagyományokhoz tartozó csoportok összetalálkoznak. Az utca kínálta látványokat szemléző művészek karakterei között egyre inkább és egyre gyakrabban bukkan fel a modellt kereső művész figurája, aki a várost fáradhatatlanul járó költő, író, újságíró, a modernitást dokumentáló festő és szobrász mellett egyre inkább a fotós lesz. Kép forrása: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.153

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  József Vitrai,;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  József Vitrai,;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Dóra Katalin Prievara,;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  László Lajos Lippai,;
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Dávid Kóczi; József Sárosi;
  Country: Hungary

  Az emberek és a robotok közötti együttműködésre már az első ipari robotkarok megjelenése óta igény jelentkezik. Ennek az együttműködésnek számos fizikai, jogszabályi, illetve szabványi feltétele van. Ebben a cikkben bemutatásra kerül milyen arányban használják az iparban az együttműködő robotkarokat, továbbá leírja milyen formái léteznek az ilyen jellegű ember-gép kapcsolatnak. Megvizsgálja, hogy mely szabályozásoknak kell megfelelnie a kollaboratív robot biztonságos és szabványos tervezése és üzemeltetése esetén, alapul véve az “ISO/TS 15066 Robotok és robotszerkezetek. Kollaboratív robotok” technikai specifikációt. Ezt követően alkalmazási példákon keresztül kerülnek bemutatásra különböző megoldások, esettanulmányok. Végezetül értékelésre kerül milyen lehetséges irányok mutatkoznak az ember-robot együttműködés során, figyelembevéve az átalakulóban lévő „2006/42/EK” Gépdirektívát.

 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Kinga Fanni Sárvári; Miklós Földvári;
  Country: Hungary

  A tanulmány szerzői a zene és fordítás, illetve a zenetudomány és fordítástudomány kapcsolatát kívánják felvázolni és példákkal is szemléltetni. Javaslatot tesznek a zenei fordítások problémakörének elhelyezésére a fordítástudományon belül, megemlítve a vonatkozó irodalmi, nyelvészeti és szövegtudományi kapcsolódási pontokat. Szó esik továbbá a különböző nyelvi közvetítési célok (szkoposz) elérését szolgáló eltérő fordítói döntésekről és stratégiákról. A vokális művek szövegfordításainak elemzésekor az énekelhetőség mint központi fogalom mellett – tekintettel a zenei fordítások készítőire, felhasználóira, befogadóira és kutatóira – további kulcsfontosságú tényezők (pl. felhasználási mód, befogadók előismeretei, a szöveg elhangzásának ténye és formája stb.) vizsgálata is indokolt lehet. A tanulmány szakirodalmi áttekintése egymásra is reflektáló, olykor pedig akár vitában is álló kutatási nézőpontok és eredmények összefoglalásán túl kiemelt figyelmet fordít a dalok és operák fordítási kérdéseivel foglalkozó tudományos publikációk ismertetésére. E két vokális műfaj különlegesen népszerűnek bizonyul a fordítástudományi kutatásokban, ráadásul formai és terjedelmi szempontból végleteket is képviselnek a hangszerkíséretes énekelt művek kategóriáján belül, ennek köszönhetően pedig a zenei fordítások általános jellemzőin túl a műfajhoz kötött fordítási tulajdonságok és szempontok bemutatására is alkalmasnak bizonyulnak. A szerzők szándéka szerint a tanulmány megállapításai a zenei fordítások iránt érdeklődőknek és a témával foglalkozó szakembereknek is új ismeretekkel és kutatási ötletekkel szolgálhatnak.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.