Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,796 Research products, page 1 of 180

 • Publications
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Other ORP type
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ludvigsen, Henriette; Unstad, Torstein; Steinsvik, Betty; Madsen, Siri Sollied; Boldermo, Sidsel; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Dardanou, Maria; Bråthen, Hanne Kristin;
  Country: Norway

  Source at https://www.nordlys.no/. Lærer Ketil Stokkan løfter i et innlegg i Nordlys fram sin bekymring knyttet til et skjema som skal kartlegge relasjonen mellom lærer og elev. Skjemaet angir fargekoder som gir karakteristikker av elever som for eksempel "lett å elske", "får det til å koke" eller "vanskelig å forstå". Læreren skal så gi eleven fargekoder ut fra sitt forhold til eleven.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Johanssen, Juni Rosann E.;

  Presentasjon holdt på "Kurs for damer med mjølkeku, ammeku og/eller sau", Scandic Lerkendal, Trondheim, 27.10.2022.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stub, Trine;
  Country: Norway

  Source at https://forskersonen.no/alternativ-behandling-barn-og-ungdom-kreftforskning/alternativ-behandling-virker-godt-for-unge-kreftpasienter/2094219. Alternative behandlinger som akupunktur, hypnose og urte- og kosttilskudd virker lindrende på bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, ifølge kronikkforfatteren.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Johanssen, Juni Rosann E.;
  Publisher: Norsk senter for økologisk landbruk

  Presentasjon holdt på Dyrevelferdskonferansen holdt av Foreningen norske etologer, 22.09.22 (via zoom).

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar; Løes, Anne-Kristin;

  I prosjektet MERMOLD har organisk materiale i kombinasjon med fangvekster blitt tilført jord som brukes til intensiv potetdyrking. Forskerne har undersøkt om dette øker moldinnholdet og hvordan det påvirker jord, potetavlinger og sykdommer på potet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Båtnes, Maria; Løes, Anne-Kristin;
  Publisher: NORSØK

  As part of the project "Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)", NORSØK has worked to develop a tool for calculating nutrient balances in small-scale vegetable cultivation with extensive use of organic fertilizers. The tool is developed from an excel tool called NutriGadget, developed in the EU project RELACS. NutriGadget is intended for larger organic farms with livestock production, but has been scaled down to suit Norwegian market gardens. With this adaptation, which we have chosen to call NutriMarket, one can assess the most important nutrient flows in and out of a field, and reveal surplus or deficit of nutrients.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,796 Research products, page 1 of 180
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ludvigsen, Henriette; Unstad, Torstein; Steinsvik, Betty; Madsen, Siri Sollied; Boldermo, Sidsel; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Dardanou, Maria; Bråthen, Hanne Kristin;
  Country: Norway

  Source at https://www.nordlys.no/. Lærer Ketil Stokkan løfter i et innlegg i Nordlys fram sin bekymring knyttet til et skjema som skal kartlegge relasjonen mellom lærer og elev. Skjemaet angir fargekoder som gir karakteristikker av elever som for eksempel "lett å elske", "får det til å koke" eller "vanskelig å forstå". Læreren skal så gi eleven fargekoder ut fra sitt forhold til eleven.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Johanssen, Juni Rosann E.;

  Presentasjon holdt på "Kurs for damer med mjølkeku, ammeku og/eller sau", Scandic Lerkendal, Trondheim, 27.10.2022.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stub, Trine;
  Country: Norway

  Source at https://forskersonen.no/alternativ-behandling-barn-og-ungdom-kreftforskning/alternativ-behandling-virker-godt-for-unge-kreftpasienter/2094219. Alternative behandlinger som akupunktur, hypnose og urte- og kosttilskudd virker lindrende på bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, ifølge kronikkforfatteren.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Johanssen, Juni Rosann E.;
  Publisher: Norsk senter for økologisk landbruk

  Presentasjon holdt på Dyrevelferdskonferansen holdt av Foreningen norske etologer, 22.09.22 (via zoom).

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Rittl, Tatiana; Grønmyr, Frode; Bakken, Ivar; Løes, Anne-Kristin;

  I prosjektet MERMOLD har organisk materiale i kombinasjon med fangvekster blitt tilført jord som brukes til intensiv potetdyrking. Forskerne har undersøkt om dette øker moldinnholdet og hvordan det påvirker jord, potetavlinger og sykdommer på potet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Båtnes, Maria; Løes, Anne-Kristin;
  Publisher: NORSØK

  As part of the project "Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)", NORSØK has worked to develop a tool for calculating nutrient balances in small-scale vegetable cultivation with extensive use of organic fertilizers. The tool is developed from an excel tool called NutriGadget, developed in the EU project RELACS. NutriGadget is intended for larger organic farms with livestock production, but has been scaled down to suit Norwegian market gardens. With this adaptation, which we have chosen to call NutriMarket, one can assess the most important nutrient flows in and out of a field, and reveal surplus or deficit of nutrients.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.