Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,966 Research products, page 1 of 1,097

 • Publications
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Norwegian Open Research Archives

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ludvigsen, Henriette; Unstad, Torstein; Steinsvik, Betty; Madsen, Siri Sollied; Boldermo, Sidsel; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Dardanou, Maria; Bråthen, Hanne Kristin;
  Country: Norway

  Source at https://www.nordlys.no/. Lærer Ketil Stokkan løfter i et innlegg i Nordlys fram sin bekymring knyttet til et skjema som skal kartlegge relasjonen mellom lærer og elev. Skjemaet angir fargekoder som gir karakteristikker av elever som for eksempel "lett å elske", "får det til å koke" eller "vanskelig å forstå". Læreren skal så gi eleven fargekoder ut fra sitt forhold til eleven.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stub, Trine;
  Country: Norway

  Source at https://forskersonen.no/alternativ-behandling-barn-og-ungdom-kreftforskning/alternativ-behandling-virker-godt-for-unge-kreftpasienter/2094219. Alternative behandlinger som akupunktur, hypnose og urte- og kosttilskudd virker lindrende på bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, ifølge kronikkforfatteren.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Leserinnlegg i tidsskriftet Dag og Tid, ISSN 0803-334X, 01.07.2022. Medan russisk artilleri gjer sitt beste for å legge byane i Aust-Ukraina i grus, blir dei russiske styresmaktene kvar dag råka av språklege «missil». Lat oss sjå nærmare på tre klassikarar i det språklege våpenarsenalet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter har utviklet egne handlingsplaner for bærekraft og miljø, henviser de fleste lærestedene til relativt generelle bærekraftstrategier og «grønne planer» uten betydelig substansielt innhold.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Skaar, Elin;
  Country: Norway

  GRANSKING: Her er ei oppmoding til sannings- og forsoningskommisjonen: Skap debatt, skap forventningar og involver majoritetsbefolkinga. Få oss til å venta på sluttrapporten med entusiasme!

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Litlabø, Malene;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole Bergen
  Country: Norway

  "I denne oppgåva vil eg reflektere over og drøfte dei moglegheiter og begrensningar eg som vegleiar hadde i møte med gruppa i lys av ulike kontaktformer som kom i spel. Ettersom oppgåva er knytt til gruppevegleiing, vil det samstundes vera naturleg å nytte gruppeteori for å belyse «livet» til gruppa."

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,966 Research products, page 1 of 1,097
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ludvigsen, Henriette; Unstad, Torstein; Steinsvik, Betty; Madsen, Siri Sollied; Boldermo, Sidsel; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Dardanou, Maria; Bråthen, Hanne Kristin;
  Country: Norway

  Source at https://www.nordlys.no/. Lærer Ketil Stokkan løfter i et innlegg i Nordlys fram sin bekymring knyttet til et skjema som skal kartlegge relasjonen mellom lærer og elev. Skjemaet angir fargekoder som gir karakteristikker av elever som for eksempel "lett å elske", "får det til å koke" eller "vanskelig å forstå". Læreren skal så gi eleven fargekoder ut fra sitt forhold til eleven.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stub, Trine;
  Country: Norway

  Source at https://forskersonen.no/alternativ-behandling-barn-og-ungdom-kreftforskning/alternativ-behandling-virker-godt-for-unge-kreftpasienter/2094219. Alternative behandlinger som akupunktur, hypnose og urte- og kosttilskudd virker lindrende på bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, ifølge kronikkforfatteren.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Leserinnlegg i tidsskriftet Dag og Tid, ISSN 0803-334X, 01.07.2022. Medan russisk artilleri gjer sitt beste for å legge byane i Aust-Ukraina i grus, blir dei russiske styresmaktene kvar dag råka av språklege «missil». Lat oss sjå nærmare på tre klassikarar i det språklege våpenarsenalet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter har utviklet egne handlingsplaner for bærekraft og miljø, henviser de fleste lærestedene til relativt generelle bærekraftstrategier og «grønne planer» uten betydelig substansielt innhold.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Skaar, Elin;
  Country: Norway

  GRANSKING: Her er ei oppmoding til sannings- og forsoningskommisjonen: Skap debatt, skap forventningar og involver majoritetsbefolkinga. Få oss til å venta på sluttrapporten med entusiasme!

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Litlabø, Malene;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole Bergen
  Country: Norway

  "I denne oppgåva vil eg reflektere over og drøfte dei moglegheiter og begrensningar eg som vegleiar hadde i møte med gruppa i lys av ulike kontaktformer som kom i spel. Ettersom oppgåva er knytt til gruppevegleiing, vil det samstundes vera naturleg å nytte gruppeteori for å belyse «livet» til gruppa."

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.