Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
738 research outcomes, page 1 of 74
 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Abdelkader Mahdad; Maamar Laidi; Salah Hanini; Mohamed Hentabli; Mohamed Benhelal;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  U ovom radu predložena su dva nova modela temeljena na poluempirijskom i frakcijskom računu koji uključuje necjelobrojne vremenske derivate u Fickovom prvom zakonu anomalne difuzije. Eksperimentalni podatci o 15 kinetika istraženih u konvektivnom sušioniku pod utjecajem...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Affaf Tabti; Fatiha Djafri; Franck Launay; Mohamed Serier; Imene Benchikh;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  U ovoj je studiji ispitivana adsorpcija anionskih bojila na četiri zeolitska materijala inkorporirana (VS-1, CuZSM-5) i neinkorporirana (S-1, ZSM-5) u metale. Adsorpcija indikatora bromtimol modro (BTB) na četiri adsorbenta analizirana je izotermnim modelima Langmuir, F...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Pojam relativne atomske mase pojavljuje se u dva značenja: prvo proizlazi iz zakona stalnih masenih omjera („atomska težina“), a drugo, novije, iz definicije mola, kao Avogadrova broja atoma (čestica). U članku je opisana kako povijest određivanja „atomske težine“ (Dalt...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mirko Gojić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  U ovom radu naveden je razvoj znanstvenog polja metalurgije u području tehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj (RH) u razdoblju od 1960. do 2020. godine. Razvoj metalurgije odvijao se na Metalurškom odjelu (1960. – 1974.) i Metalurškom inženjerstvu Tehnološkog fakultet...

 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Ahmed Sadadou; Salah Hanini; Maamar Laidi; Ahmed Rezrazi;

  The aim of this work was to model the moisture content (MC) and drying rate (DR) using artificial neural network (ANN) methodology. Many architectures have been tested and the best topology was selected based on a trial and error method. The dataset was randomly divided...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Ivana Elizabeta Zelić; Vanja Gilja; Ivana Grčić; Vesna Tomašić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  Velika ekonomska kriza koja se u posljednjem desetljeću osjeća u cijelom svijetu ponovno je potakla razmišljanja o potrebi “reindustrijalizacije”. Reindustrijalizacija je ekonomski, društveni, ekološki i politički proces upravljanja nacionalnim resursima s ciljem revita...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Mounir Hammoudi; Djamel Atsamnia; Khaled Otmanine; Riadh Moumen; Mustapha Oumouna;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  The aim of this study was to prepare microcapsules based on a natural polymer chitosan solution (high degree of deacetylation (DDA), low molecular weight (MW), and low viscosity)/sodium alginate in the presence of a crosslinking agent (glutaraldehyde), in order to encap...

 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Marinović, Slavica; Fajković, Hana; Cuculić, Vlado;

  Katranske kuglice često se navode kao pokazatelji stupnja zagađenja mora uslijed incidenata izlijevanja nafte ili naftnih proizvoda. Reprezentativni uzorci katranskih kuglica prikupljeni na hrvatskoj plaži otoka Žirja geokemijski su karakterizirani vezanim sustavom plin...

 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Nenad Raos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers

  New chemistry, the chemistry of the 20th century, developed through four revolutions (instrumental, theoretical, biological, and informational). This development was also evident in Croatia, especially after WWII, when many young Croatian chemists had been educated at B...

  Add to ORCIDorcid
 • This work reviews the development of the scientific field of metallurgy within the domain of technical science – from the High Technical School to the formation of the Department for Metallurgy, Zagreb Technology Faculty. Also presented is the development of teaching, s...

  Add to ORCIDorcid
738 research outcomes, page 1 of 74