Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ercan, Eren Ekin;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Baudrillard'ın simülasyon kuramı her ne kadar kapitalist topluma dair bütünlüklü bir açıklamayı ele alsa da simülasyonun yeniden üreticisi olarak medyayı merkeze alması oldukça önemlidir. Bu bağlamda Baudrillard'ın kapitalizme, kitleye, medyaya bakışına yaslanarak yapıl...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alver, Elmas; Gümüş, Çağrı;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve bireylerin gelişimini etkilediği için “gelişimsel bozukluk” olarak da adlandırılan bir nörogelişimsel farklılıktır. Beynin yapısını ve işleyişini etkileyen çeşitli sinir sistemi sorunl...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Lotfi, Sayra;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yaşlanan nüfusun artması durumuna paralel olarak yaşlı istismarı ve ihmali sorununda da artışın meydana geldiği bilinmektedir. Bu duruma ek olarak, yaşlı bireye sahip ailelerde toplum temelli bakım organizasyonlarına artan ilginin de doğal bir sonucu olarak yaşlı istism...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Pınar, Ahmet; Diken, Ahmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Günümüzde şirketlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin büyümesine paralel olarak lojistik işinin artık daha hızlı, daha ekonomik, daha kaliteli ve daha güvenilir biçimde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu nedenle “lojistik üs” kavramı son yıllarda en çok araştırıla...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan, Seyhun; Doğan, Ebru; Tüzer, Mutlu;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  İklim bilimi literatüründe, önde gelen iklim bilimciler arasında iklim değişikliği üzerindeki bilimsel uzlaşmayı gözlemlemek mümkündür. Bilimsel alandaki uzlaşmaya ek olarak insan kaynaklı iklim değişikliğinin diğer bir tanımlayıcı niteliği, politik alandaki ayrışmadır....

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ak, Öznur; Görmüş, Şakir;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tüketim alışkanlıkları ve israf günümüz araştırma konuları içerisinde son zamanlarda artan bir trende sahiptir. Daha bilinçli bir ekonomiye yönelen güncel sistem; kaynakların etkin kullanımı ve bireylerin sosyal refah anlayışı gibi kavramlara daha sık yer vermektedir. B...

 • Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle 47 (2), 55 ve 95. maddeleri dikkate alarak, Komisyonun teklifini göz önünde bulundurarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü dikkate alarak, Antlaşmanın (1 )1 251...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldız, Nadire Gülçin; Erdem, Fahrünnisa;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  12 Ekim, 2020 itibarı ile dünya çapında COVID-19 vaka sayısı 37,782,595; ölüm sayısı 1,081,800, Türkiye’de ise vaka sayısı 335,533; ölüm sayısı 8,837’dir (Worldometer, 2020). Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan corona virüs sonuc...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Balık, Burak; Erdoğan, Melike;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Kentlilik bilinci kente özgü maddi ve manevi değerleri içeren tutum ve davranışlar bütünüdür. Kentin kendine özgü homojen olmayan yapısı sebebiyle kentte yaşayan bireylerin kentlilik bilinci düzeyleri farklılık göstermektedir. Ayrıca bireyin kentlilik bilinci üzerinde b...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Duman, Gökhan; Kurtulmuş, Bekir Emre;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Bu çalışma genel hatlarıyla liderlik kavramını açıklamakta, liderlik tiplerinin değişimini belirtmekte ve NATO örneği üzerinden uluslararası örgütlerdeki liderlik pozisyonunu tartışmaya açmaktadır. Liderlik kavramının özelliklerini ve çeşitlerini açıkladıktan sonra ulus...

11 research outcomes, page 1 of 2