Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Göteborg

  Konstnären Lisa Torell bor och är verksam i Oslo. Hon deltar i biennalen med ett nytt ljudkonstverk som utgår från Korsvägen. I verket har gränserna mellan nutid och framtidoch mellan utopi och dystopi upplösts.

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Umeå, Lund, Göteborg
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Publisher: Västerås

  Alternative title: "Works in the exhibition Society’s Fitting Room"

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Areljung, Sofie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Skolverkets presentation av moduldelen: Substantiv som vatten och is är ofta utgångspunkt för undervisning i naturvetenskap. Den här delen handlar om hur man kan få syn på naturvetenskapliga processer och fenomen i vardagen genom att istället ha verb som smälta och stel...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jonsson, Carla;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Marie; Zhang, Jasmine; Sandström, Camilla;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  Future Forest

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Publisher: Energimyndigheten

  Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. En kunskapskartläggning har genomförts med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Areljung, Sofie;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Skolverkets presentation av moduldelen: Elever får ofta rita som en del i NO-undervisningen. Den här delen ställer frågan varför eleverna ska rita och på vilket sätt ritande kan användas som utgångspunkt för samtal och för att introducera eleverna till naturvetenskaplig...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johanna, Johansson; Bjärstig, Therese; Sandström, Camilla;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  Samverkan som styrmedel kan leda till högre tillit mellan medborgare och myndigheter, ökad legitimitet för politiska beslut samt bättre förutsättningar för att nå gemensamma mål i förvaltningen. Men det finns flera fallgropar som bör undvikas om processerna ska bli effe...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  From, Jörgen;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

  Att den svenska skolan ska vara likvärdig har länge varit såväl en självklar vision, som ett juridiskt faktum enligt Skollagen (2010:800, 1 kap, paragraf 8 & 9). Samtidigt har många skolhuvudmän problem med att erbjuda elever en likvärdig utbildning. Orsakerna till ...

18 research outcomes, page 1 of 2