Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7,985 Research products, page 1 of 799

 • Other research products
 • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samle...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Mark, Michael Spjelkavik; Klitkou, Antje;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Til sammenligning klarte Norge å redusere utslippene med 4,5 prosent fra 1990 til 2021. Dessuten skal No...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, var den laveste observerte de siste ti årene. Lik...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter har utviklet egne handlingsplaner for bærekraf...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Source at https://khrono.no/fire-forslag-for-forskningssamarbeid-med-russland/674042. Norske myndigheter har bestemt at vi skal fryse samarbeid på institusjonsnivå. Samtidig har myndighetene gjort det klart at Norge ikke deltar i noen akademisk boikott. Hvordan navigere...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Nikolaisen, Morten; Lahelle, Andreas Falck;
  Publisher: Norsk Fysioterapeutforbund
  Country: Norway

  Source at https://www.fysioterapeuten.no/fysioterapeut-fysioterapeuten-fysioterapeuter/hva-skal-fysioterapeuten-vaere/139548. I det siste har flere fysioterapeuter stilt seg undrende til Fysioterapeutens vinklinger i både aktualitetssaker og debattinnhold. Nå er på tide...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Engh, Martine Abel; Kringstad, Lene Bjørnsdatter;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Innledning med bakgrunn: I Norge er overvekt og fedme blitt en av landets største helseutfordringer. Overvektige barn forblir ofte overvektige som voksen, og risikoen for kroniske sykdommer er stor. Overvekt er for mange et sensitivt og tabubelagt tema, men det er anbef...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Haug, Ida Therese; Volden, Camilla Y. Aas;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Innledning og bakgrunn: Forskning og annen litteratur tilsier at psykiske plager hos ungdom er en av de største helseutfordringene i dagens samfunn. Til tross for økt satsing på psykisk helsehjelp har det vært en stigende rapportering av psykiske plager blant ungdommer ...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Kibsgaard, Johannes;
  Country: Norway

  Kronikken retter oppmerksomhet mot behovet for doktorale soldater (dvs profesjonelle militære med forskerutdanninge) 1) som kan ta initiativ til og lede forskning som er særlig viktig for (det norske) Forsvaret, siden det ikke uten videre er noen andre som vil gjøre det...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Gjestemoen, Siri;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Videreutdanning i kreftsykepleie Innledning: Delirium er en uheldig tilstand som forekommer i varierende grad, spesielt hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus. Delirium er den nest hyppigste psykiatriske diagnosen blant kreftpasienter. Delirium er en stor påkjenn...