Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
4,682 research outcomes, page 1 of 469
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Aksiuto, Kamil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Recenzja 1 155 162 Przegląd Politologiczny

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Żmigrodzki, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Głos w dyskusji 1 147 154 Przegląd Politologiczny

  Add to ORCIDorcid
 • Celem opracowania jest przedstawienie intertemporalnych problemów związanych z obowiązkami firm audytorskich wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw,...

  Add to ORCIDorcid
 • Wydział Neofilologii Głównym celem niniejszej rozprawy było zbadanie znaczenia i roli ciekawości sytuacyjnej oraz zainteresowania w procesie glottodydaktycznym. W projekcie badawczym trwającym od 2017 r. do 2019 r. uczestniczyło 50 uczniów szkoły podstawowej położonej n...

  Add to ORCIDorcid
 • Wydział Biologii Celem badań było poznanie przystosowań morfologicznych i anatomicznych igieł sosny zwyczajnej do siedlisk o niskich temperaturach. Analiza materiału zebranego w transekcie geograficznym in situ wykazały, że zmienność cech anatomicznych igieł jest silnie...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Łabiszak, Bartosz;
  Persistent Identifiers

  Wydział Biologii Pinus uliginosa N. is native Polish pine with unclear taxonomic position due to the similarities of some morphological and genetic traits and it is often grouped with Pinus mugo and Pinus uncinata into so-called Pinus mugo species complex. The current g...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Pawłowska-Zygarowicz, Anna;
  Persistent Identifiers

  Wydział Chemii Głównym celem badań naukowych opisanych w niniejszej rozprawie doktorskiej było prowadzenie reakcji chemicznych z wykorzystaniem różnych rodzajów reaktorów przepływowych w celu ich optymalizacji i intensyfikacji. Zrealizowane badania można podzielić na tr...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Jankowska, Paulina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Prawa i Administracji Gmina uzdrowiskowa jest nie tylko „typową” podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ale gminą o specjalnym statusie i reżimie prawnym. Wynika to ze specyfiki ustrojowej oraz szczególnego charakteru i zakresu realizowanych zadań public...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Guć, Maria;
  Persistent Identifiers

  Wydział Chemii W serii publikacji przedstawiono nowe materiały pozwalające na izolację analitu z próbek o złożonym składzie chemicznym oraz wzbogacenie substancji badanej w strukturach MIPs/mag-MIPs z roztworów o dużym rozcieńczeniu. Otrzymano polimery z odciskiem molek...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Restricted Polish
  Authors:
  Chudziński, Bartosz;
  Persistent Identifiers

  Wydział Prawa i Administracji Niniejsza praca za cel stawia sobie gruntowne zbadanie problematyki wadliwości uchwał spółek osobowych. Tematyka ta, choć w praktyce nie mniej doniosła niż w przypadku spółek kapitałowych, jak dotąd nie spotkała się bowiem z równym zaintere...

  Add to ORCIDorcid
4,682 research outcomes, page 1 of 469