Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
46 Research products

 • Other research products
 • 2022-2022
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaya, Fatih Öner;

  In the period when the number of coronavirus cases has started to decrease, and normalization steps are taken, the following questions come to our minds: "What kind of a holiday will we take? "Will we even have a holiday? "What will be the new trends in tourism?" "How will we be protected? Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalmaya başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı dönemde gelen yaz mevsimiyle birlikte “Nasıl bir tatil yapacağız” sorusu önümüzde duruyor. Bu yaz tatil yapacak mıyız? Turizmde trendler ne olacak? Nasıl korunacağız?

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bozok, Nihan; Bozok, Mehmet;

  Dünyadaki yaşam insanla sınırlı değildir. Yaşam çok çeşitlidir ve her canlının yaşamı birbirine bağlıdır. Biyoçeşitliliği korumak için yaşamlarımızın, bitkilerin, hayvanların, toprağın ve suyun yaşamları ile birlikte sürdüğünü bilmeliyiz. Doğal kaynakları korumalıyız. Doğanın döngülerinin devam etmesine destek olmalıyız. Yaşamı mümkün kılan kaynakların gelecek kuşaklar için de var olmasına özen göstermeliyiz. Doğayı korumaya yönelik her çaba eşsiz değerdedir. Her birimiz yaşadığımız yere ilişkin bütünlüklü ekolojik bilgi edinirsek ve ekolojik okuryazarlık kapasitemizi geliştirirsek hem kendi yaşamımızı zenginleştirir hem de doğa korumaya katkı sağlarız. Ekolojik okuryazarlık, biyoçeşitliliğe, ekosisteme, doğal sistemlere ve dünyaya dair duyarlılığa, farkındalığa sahip olmak ve ekolojik döngülerin bilincinde olmak demektir. Bu okuryazarlık sürdürülebilir bir yaşam öğretisini interaktif biçimde geliştirebilme becerisini beraberinde getirir. Böylece, ekolojik okuryazarlığı olan birisi parçası olduğu doğayı bir kitap gibi dikkatli okuyabilir ve onun içinde günlerini ahenkli bir yazıyı yazar gibi geçirebilir. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşayanların, burayı ziyaret edenlerin, sonradan yerleşenlerin bölgeye ilişkin ekolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu rehber iki yıldır süren sosyolojik bir araştırmanın sonucunda yazılmıştır. Bu nedenle bu rehber sözkonusu araştırmanın sınırlarıyla biçimlenmiştir. Bölgenin ekolojik ve toplumsal etkileri mevcut koruma alanının sınırlarından daha geniştir. Bu bakımdan, Sandras Dağı’nın değerli ekolojik varlığı da rehbere dahil edilmiştir. Doğanın zenginliği, verimkârlığı ve çeşitliliği düşünüldüğünde elbette daha pek çok şey yazılabilirdi. Doğa bir yaprağın düşüşünden bir yılanın sürünmesine değin birçok canlının, devinimin, varlığın sayısız hikayesini barındırıyor. Rehberin yazarları olarak bizler bölgede derlediğimiz veriyi herkesin yararına olabilecek prensipler, ipuçları, bilgiler halinde yazmaya gayret ettik. Umuyoruz ki rehber, bölgede doğanın korunmasına bir fayda sağlar. İyi okumalar dileriz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Turhan Güldal, Aybike;

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Karataş, Haydar Kaan;

  Giriş ve Amaç: İntravenöz İmmünglobulin G (IVIG) , Kawasaki, kronik inflamatuar demiyelinizan nöropati, B hücreli lenfositik lösemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ticari IVIG preparatlarının polimerleşmesini önlemek amacıyla stabilizan maddeler kullanılmaktadır. Sükroz bunlardan biridir ve osmotik nefrozise yol açarak akut böbrek hasarı oluşturabilmektedir . Bu calışma; ilk 24 saatteki Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in (NGAL) düzeyinin IVIG tedavisi esnasında gelişebilecek ABH’ni öngörmek konusunda yararlı olup olmadığını ortaya koymak amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2022- Eylül 2022 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Hastanesi İç hastalıkları ve Nöroloji Kliniğinde yatarak IVIG tedavisi altındaki 25 gönüllü hasta ve 10 tedavi uygulanmayan, benzer özellikli gönüllü kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Vaka grubunun IVIG tedavisi öncesi(0.gün) ve sonrası(1.gün ) kan bun, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit ve idrar NGAL, mikroalbümin/ kreatinin ölçümleri yapılmıştır. Tedavisi devam eden hastaların 5.gün kan biyokimyasal tetkikleri tekrarlanmıştır. Kontrol grubunun ise kan bun, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit ve idrar NGAL, mikroalbümin/ kreatinin ölçümleri yapılmıştır. Hastaların ve kontrol grubunun komorbitleri , kullandıkları ilaçları sorgulanarak izlem formuna kaydedilmiştir. Kan ve idrar laboratuar ölçümleri Maltepe Üniversitesi Hastanesi laboratuarında yapılmıştır. İstatistiksel Analiz: Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 26 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Anlamlılık p< p0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 25’i IVIG alan hasta, 10’u kontrol grubunda olmak üzere toplam 35 kişi dahil edilmiştir. Genel olarak çalışmaya katılan kadın hastaların oranı %60,0, erkek hastaların oranı %40,0’dır.Kadın ve erkek oranı kontrol ve vaka grubunda benzerdir. Tüm katılımcıların yaş ortalaması ise 64,71 ±14,53 olarak hesaplanmıştır. Vaka grubunun NGAL sonucu ortalaması 28,3±49,50 ng/ml olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun NGAL sonuç ortalaması ise 23,15± 26,43 ng/ml olarak hesaplanmıştır p: 0,75 olup iki grup arasında istatistiksel farklılık yoktur. IVIG tedavisi alan 25 vaka grubundaki hastaların tedavi öncesi idrar NGAL değer ortalaması 28,36±49,52ng/ml olup vaka grubunun IVIG tedavi sonrası 1.gün değer ortalaması ise 44,5±79,78 ng/ml dir. P değeri 0,178 olup fark istatistik olarak anlamlı değildir. Çalışmadaki septik 2 hastanın IVIG öncesi ve sonrası idrar NGAL değerleri sınır değer olan 131,7 ng/ml üzerinde olup devamında iki hastada da akut böbrek yetmezliği gelişmiştir. İdrar NGAL ve idrar mikroalbümin/kreatinin korelasyon analizinde p 0,03 olarak saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Sükroz içermeyen IVIG preparatları ile tedavi gören hastalarda IVIG e bağlı bir akut böbrek hasarı gelişmemiştir. IVIG tedavi sonrası idrar NGAL ölçümleri daha yüksek saptanmış olup tedavi öncesi NGAL ölçümü ile kıyaslandığında anlamlı bir istatistiksel farklılık izlenmemiştir. Tedavideki 2 septik hastanın tedavi öncesi ve sonrası idrar NGAL ölçümleri yüksek seyretmiş olup, ABH 72 saat sonra gelişmiştir. İdrar NGAL düzeyi ve idrar mikroalbümin/kreatinin düzeyinin birbiri ile bağlantılı bulunması uygulamanın böbrekte bir miktar hasara yol açmış olduğunun kanıtı olarak yorumlanabilir. Introduction and Aim: Intravenous Immunoglobulin G (IVIG) is used in the treatment of diseases such as Kawasaki, chronic inflammatory demyelinating neuropathy, B-cell lymphocytic leukemia. Stabilizing agents are used to prevent the polymerization of commercial IVIG preparations. Stabilizing substances such as sucrose may cause acute kidney injury by causing osmotic nephrosis. In this study ; It was planned to reveal whether the Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) level in the first 24 hours is useful in predicting AKI that may develop during IVIG treatment. Materials and Methods: Between January 2022 and September 2022, 25 voluntarily patients under IVIG treatment and 10 voluntarily control group at Maltepe University Hospital Internal Medicine and Neurology Clinic were included in the study. Blood bun, creatinine, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, uric acid and urine NGAL, microalbumin/creatinine measurements were made before(0 day) and after(1 day) IVIG treatment of the case group. Blood biochemical tests were repeated on the 5th day of the patients whose treatment continued. In the control group, blood bun, creatinine, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, uric acid and urine NGAL, microalbumin/creatinine measurements were made. The comorbidities of the patients and the control group were recorded in the follow-up form by questioning the drugs they used. Blood and urine laboratory measurements were made in the laboratory of Maltepe University Hospital. Results: A total of 35 people, 25 of whom received IVIG, and 10 of whom were in the control group, were included in the study. In general, the rate of female patients participating in the study is 60.0%, and the rate of male patients is 40.0%. The ratio of female and male patients is similar in the control and case groups. The mean age of all participants was calculated as 64.71 ± 14.53. The mean NGAL result of the case group was calculated as 28.3±49.50 ng/ml. The mean NGAL result of the control group was calculated as 23.15±26.43 ng/ml, p: 0.75, and there was no statistical difference between the two groups. The mean urinary NGAL value of the patients in the 25 case group who received IVIG treatment was 28.36±49.52ng/ml before the treatment, and the mean value on the 1st day after IVIG treatment in the case group was 44.5±79.78 ng/ml. The P value is 0.178 and the difference is not statistically significant. Urine NGAL values before and after IVIG in the 2 septic patients in the study were above the cut-off value of 131.7 ng/ml, and acute renal failure developed in both patients. In the correlation analysis of urine NGAL and urine microalbumin/creatinine, p was determined as 0.03 Discussion and Conclusion: Acute kidney injury due to IVIG did not develop in patients treated with IVIG preparations that do not contain sucrose. Urine NGAL measurements were found to be higher after IVIG treatment, and no statistically significant difference was observed when compared to pre-treatment NGAL measurement. Urine NGAL measurements were high before and after treatment in 2 septic patients in treatment, and acute renal failure developed after 72 hours. The correlation of urinary NGAL level and urinary microalbumin/creatinine level can be interpreted as evidence that the application caused some damage to the kidney.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Doğan, Gürkan;

  Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bağlamından koparılmış bilgiyi kutsayan ve “duyguların dilden önce var olduğu” gerçeğini göz ardı eden eğitim modelleri ne yazık ki yaşamla ilişkilendirilmemiş öğrenme süreçlerinin yol açtığı eğitsel sorunları görünmez kılmaktadır. Böyle bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, öğrenme sürecinin en önemli iki paydaşı olan öğrenci ve öğretmen arasındaki ‘sahicilik’ temelinde kurulması gereken ilişki sekteye uğrayabilmekte ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Söz konusu çalışma; bu bağlamda, öyküleştirilmiş ve duygularla eklemlenmiş etkileşimli öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin hayatındaki belirleyici rolünü farkındalık temelinde öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sözü edilen çalışma, 15 Ekim 2020 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftada bir kez olmak üzere ve her Perşembe günü, 90 dakikalık buluşmalar şeklinde, yedi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Bilindiği gibi, ‘eğitim’ ve ‘mutluluk’ kavramları arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek daha çok ilgi görmektedir. İngiltere, İzlanda, Bali, Hindistan gibi ülkelerde ilköğretim yıllarında ‘mutluluk’ derslerinin genel müfredata eklenmiş olması önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, sınıftaki öğrenme ortamının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve zevkli bir biçimde oluşması durumunda; merak ve ilgi temelinde gerçekleşecek yeni öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamak kolaylaşacaktır...

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aydoğan, Ebrar;

  Yaralayıcı deneyimler, çaresizlik hissi ve süreğen travmalar; bunları yaşayan çocuk ve yetişkinlerde hem ruhsal hem bedensel birçok soruna, hastalığa neden olmaktadır. Böylesine yoğun deneyimleri dinlemek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, çözümün mümkün olmadığı zamanlarda bunu deneyimleyen çocuğa, bireye duygusal olarak eşlik etmek ise bunu yapan, yapmaya gönüllü olan kişiler için de sarsıcı olabilmektedir. Travmatik deneyimleri dinlemenin, gözlemlemenin kişide yaratabileceği bazı etiler, travma literatüründe “ikincil travma” olarak bazı etkiler ise “tükenmişlik sendromu” olarak kavramsallaştırılmıştır. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde yer alan akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin projede çalışırken karşılaştıkları olumsuz, travmatik deneyimlerden olabildiğince az etkilenmeleri için düzenli süpervizyonlarla desteklenmişlerdir. Bu süpervizyonlar farklı disiplinlerden olan akademisyenler ile o disipline dair konularda yapılırken, ayrıca psikoloji bölümü akademisyenleri ve uzmanlar ile de gerçekleştirilmiştir. Yapılan süpervizyonlarda kişilerin projeye dair neler hissettikleri, hangi amaçlarla bu projede yer aldıkları, çalıştıkları konularda yaşadıkları ya da çözmeye çalıştıkları sorunların onlar üzerinde nasıl etkiler yarattığı, grup olarak çalışabilmek ve duygusal olarak birbirine destek olabilmek konularında çalışılmıştır. Duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, kendilerine öz şefkat duyabilmek ve sınırlarını korumaları için desteklenmişlerdir. Grup halinde yapılan bu süpervizyonlar neticesinde akademisyen ve üniversite öğrencilerinden, projenin onları bireysel olarak da geliştirdiği, kendi ruhsal sağlıklarını ve duygularını anlamakta-düzenlemekte daha iyi olduklarını bildirmişlerdir. Özetle, projede sadece çocuklar ve aileleri ile değil, projede yer alan her bir birey ile çalışıldığı söylenebilmektedir. SOYAÇ Modeli böylesi bir çalışma şemasının önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Soylu, İbrahim;

  Aim: Interstitial lung disease is one of the most serious pathologies associated with rheumatic diseases and affecting quality of life. Interstitial lung disease may have different histological patterns depending on the stage of the disease, the treatment available, depending on the rheumatological diseases. The rates of rheumatologic disease development in ILD patients with lung fibrosis do not differ significantly between genders. However, there are differences in the distribution of the development of ILD secondary to rheumatologic disease by gender. Men with rheumatic diseases are three times more likely to develop ILD than women. The most frequently involved extra-articular organ in diseases such as RA and SSc is the lung. Immunological events caused by the underlying disease cause lung damage and these events are generally the beginning of ILD. There are no clear data on the current DMARD agents preventing the development of ILD. However, there are recent reports that Janus-Kinase (JAK) inhibitors can prevent interstitial damage to the lung. In this regard, revealing a clear pathophysiological mechanism and developing a treatment algorithm will facilitate the control and management of the disease. Material and Method: Twenty-three male Spraque-Dawley albino rats, weighing approximately 200-250 g, previously bred in Maltepe University Experimental Animals Application and Research Center (MÜDEHAM) were used in the study. Rats were sacrificed by intracardiac blood collection technique under general anesthesia. Lung tissues of the samples were pathologically examined in the Pathology laboratory of Maltepe University Medical Faculty Hospital and Memorial Pathology Laboratory, and connective tissue areas and ratios were determined with the ImageJ program. IL-6, IL-10, IL-13, IL-17, KL-6 levels were measured in blood samples taken from the subjects at Maltepe University Cancer and Stem Cell Research Center. Statistical Analysis: The data collected within the scope of the study were analyzed with the IBM data analysis program package version 23.0 for Social Sciences. For continuous data, mean, standard deviation, median, minimum and maximum descriptive values were given. Normality assumption was evaluated with the Shapiro-Wilk test. In comparisons between groups, the "ANOVA Test" was used, and the Post-Hoc "Bonferroni Test" was used to determine which group caused the significant difference between the groups. The relationships between the measurement values were evaluated with the “Pearson Correlation Test”. The results were considered statistically significant when the p value was less than 0,05. Result: Twenty-three male Wistar Albino rats were included in the study. Fibrosis development was achieved by means of bleomycin in groups other than the control group. Groups A1 and A2 were treated with tofacitinib. A statistically significant difference was found between the groups in the measurements of connective tissue area and connective tissue ratio. It was determined that there was no statistically significant relationship between KL-6 measurements and interleukin measurements of the subjects within the scope of the study (p>0.05). It is seen that the total tissue area distributions are the highest in the A1 group and the lowest in the A2 group. Interleukin-6 measurements of the experimental groups were the lowest in the A1 group. Interleukin-10 measurements It was seen that the interleukin-10 measurements of the A2 group were the highest, while the A1 group was the lowest. Interleukin-13 measurements were the highest and the control group had the lowest. Interleukin-17 measurements were highest in the A2 group. The KL-6 level of the A1 group was the highest. Conclusion: Connective tissue development was found to be less in subjects treated with tofacitinib prophylactically. In addition, the proinflammatory cytokine IL-6 level was found to be low in this group. Levels of IL-10, a contra-inflammatory cytokine, were also measured higher. It was thought that tofacitinib may have a protective effect on the development of interstitial lung disease in rheumatological diseases. In conclusion, tofacitinib may be protective against interstitial damage in rheumatologic diseases with disease-related articular symptoms. Existing findings should also be supported by larger studies. Giriş ve Amaç : Romatolojik hastalıklarla ilişkili olarak meydana gelen ve hayat kalitesini etkileyen en ciddi patolojilerden birisi interstisyel akciğer hastalığıdır. İnterstisyel akciğer hastalığı romatolojik hastalıklara bağlı olarak hastalığın evresine , mevcut tedaviye bağlı olarak farklı histolojik paternler içerebilir. Akciğer fibrozisi gelişmiş İAH lı olgularda romatolojik hastalık gelişme oranları cinsiyetler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak romatolojik hastalığa sekonder İAH gelişiminin cinsiyetlere göre dağılımında farklar mevcuttur. Romatolojik hastalığı olan erkeklerde İAH gelişme riski kadınlara oranla üç kat daha fazladır. RA, SSc gibi hastalıklarda en sık tutulum gösteren ekstra artiküler organ akciğerdir. Altta yatan hastalığın neden olduğu immünolojik hadiseler akciğerde hasara neden olur ve bu olaylar İAH için genel olarak başlangıç teşkil eder. Mevcut DMARD ajanların İAH gelişimini önlemesi üzerine net veriler elde edilebilmiş değildir. Ancak son dönemde Janus-Kinaz (JAK) inhibitörlerinin akciğerde meydana gelene interstisyel hasarları önleyebildiği yönünde yayınlar mevcuttur. Bu konuda net bir patofizyolojik mekanizmasının ortaya konulması ve tedavi algoritması geliştirilmesi hastalığın kontrol ve yönetimi kolaylaştırabilecektir. Gereç ve Yöntem: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDEHAM)’da daha önceden yetiştirilen yaklaşık 200-250 gr ağırlığında, erkek , 27 adet Spraque-Dawley albino rat çalışmada kullanıldı. Ratlar genel anestezi altında intrakardiyak kan alma tekniği ile sakrifiye edildi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji laboratuvarında ve Memorial Patoloji Laboratuvarında örneklerin akciğer dokuları patolojik olarak incelendi ve İmageJ programı ile bağ doku alanları ve oranları belirlendi. Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi’nde deneklerden alınan kan örneklerinde IL-6, IL-10,IL-13, IL-17, KL-6 düzeyleri ölçüldü. İstatiksel Analiz: Çalışma kapsamında toplanan veriler IBM Sosyal Bilimler için veri analizi programı paket versiyon 23.0 ile analiz edildi. Sürekli veriler için ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum tanımlayıcı değer olarak verildi. Normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda, “ANOVA Testi”, gruplar arasında anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc “Bonferroni Testi” kullanıldı. Ölçüm değerleri arasındaki ilişkiler “Pearson Korelasyon Testi” ile değerlendirildi. Sonuçlar, p değerinin 0,05’ten küçük olduğu durumlarda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular : Çalışmaya 23 adet erkek cinsiyette Wistar Albino rat alındı. Kontrol grubu dışındaki gruplarda bleomisin aracılığı ile fibrozis gelişimi sağlandı. A1 ve A2 grupları tofasitinib ile tedavi edildi. Bağ dokusu alanı ve bağ dokusu oranı ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur . Çalışma kapsamındaki deneklerin KL-6 ölçümleri ile interlökin ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Toplam doku alanı dağılımları A1 grubunun en yüksek, A2 grubunun ise en düşük olduğu görülmektedir. Deney gruplarının interlökin-6 ölçümleri A1 grubunun en düşük olduğu görüldü. İnterlökin-10 ölçümleri A2 grubunun interlökin-10 ölçümlerinin en yüksek, A1 grubunun ise en düşük olduğu görüldü. İnterlökin-13 ölçümlerinin en yüksek, kontrol grubunun ise en düşük ölçüldü. İnterlökin-17 ölçümlerinin en yüksek A2 grubunda ölçüldü. A1 grubunun KL-6 seviyesi en yüksek saptandı. Tartışma ve Sonuç: Tofasitinib profilaktik olarak uygulanan denekler de bağ doku gelişimi daha az saptanmıştır. Ayrıca yine bu grupta proinflamatuar sitokin IL-6 seviyesi düşük saptanmıştır. Kontra inflamatuar bir sitokin olan IL-10 seviyeleri de daha yüksek ölçüldü. Tofasitinib in romatolojik hastalıklarda meydana gelen interstisyel akciğer hastalığı gelişiminde koruyucu etkisi olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak tofasitinib romatolojik hastalıklarda hastalıklara bağlı artiküler semptomlarla birlikte interstisyel hasara yönelik koruyucu olabilir. Mevcut bulgular daha büyük çalışmalarla da desteklenmelidir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İlkiz, Fikret;

  Avukat Fikret İlkiz, 45 yıldır hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmaya, onların sesi olmaya devam ediyor. 1977’den beri hak, hukuk ve adalet mücadelesini aralıksız sürdüren İlkiz, dünyanın neresinde olursa olsun, hukuk ve adaletin tek adresinin insan hakları olduğuna vurgu yapıyor. “Hukuk ve adaleti insan hakları üretmelidir. 45 yılın bana öğrettiği budur ve hâlâ öğrenciyim” diyen İlkiz ile adil bir devletin nasıl mümkün kılınabileceği üzerine konuştuk, Türkiye’de hukuku yeniden düşündük, genç hukukçuların yasamada etkili olabilmesinin yolları üzerine kafa yorduk, Dezenformasyon Yasasını ve basın özgürlüğünü sorguladık.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Falk, Richard;

  Uluslararası hayatta geleneksel Büyük Güçlerin insan hakları yetersizliklerini ele almak her zaman sorunlu olmuştur. Bu konu, devlet ve toplum arasındaki iç siyasal ilişkilere değiniyor ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bile bu tür konuları BM’nin uygulama yetkisinin ötesine taşıyor. Madde 2(7), uluslararası barış ve güvenlikle ilgili meseleler söz konusu olmadıkça, BM’nin “egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeyeceğini” teyit eder. Toprak egemenliğine duyulan bu saygı, önemli kararlara ilişkin -egemen olarak kendi bölgesel otoriteleri altında yaşayanların insan hakları ihlalleri kararlarına ilişkin- veto hakkına sahip Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi (P-5) için bu konuyu bir uç noktaya götürüyor. Ancak 1980’lerde Güney Afrika apartheid’in suçluluğuna ilişkin olarak olduğu gibi, ciddî insan hakları ihlalleri hakkında geniş ve derin bir uluslararası konsensüs mevcut olduğunda, uluslararası otorite üzerindeki bu sınırlamanın üstesinden gelinebilir, o zaman da ancak Büyük Güç olmayan devletlerle ilgili olarak aşılabilir. Sonunda Güney Afrika ırkçılığına tepki olarak, güçlü bir ulus ötesi sivil toplum dayanışma hareketiyle desteklenen yaptırımlar şeklindeki uluslararası zorlayıcı eyleme girişildi, ülkenin liderleri tarafından yönetildi, ardından etnik eşitliği somutlaştıran ve ırkçılığın önde gelen muhalifi Nelson Mandela’nın başkan seçilmesine ve dünya çapında kahraman bir şahsiyet olarak selamlanmasına yol açan demokratik anayasalcılığa düzenli bir geçiş oldu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;

  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak, eğitime ulaşımı dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak ve eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak adına projeye 15 lisans öğrencisi ve 2 öğretim görevlisi ile katılım sağlanmıştır. Çocukların okuldaki başarıları ve devamlılıklarına dair dezavantajlar ve arka planda bulunan ket vurucu faktörler saptanıp bu hususlarda yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Bahsedildiği üzere, kişinin çevresiyle olan devamlı ilişkisinin insanın “sağlık” durumu üzerine belirgin etkisinin olması nedeniyle ailelerin de sağlık durumları ve ihtiyaçları değerlendirilip gerekli destekler sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında; çocukların ve ailelerin tıbbi tedavilere gereksinim duydukları noktalarda sağlık hizmetlerine erişimini sağlayıp kişilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Hastaneden gerekli randevular oluşturulup kişilerin sağlık hizmetine ulaşımı sağlanmıştır...

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
46 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaya, Fatih Öner;

  In the period when the number of coronavirus cases has started to decrease, and normalization steps are taken, the following questions come to our minds: "What kind of a holiday will we take? "Will we even have a holiday? "What will be the new trends in tourism?" "How will we be protected? Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalmaya başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı dönemde gelen yaz mevsimiyle birlikte “Nasıl bir tatil yapacağız” sorusu önümüzde duruyor. Bu yaz tatil yapacak mıyız? Turizmde trendler ne olacak? Nasıl korunacağız?

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bozok, Nihan; Bozok, Mehmet;

  Dünyadaki yaşam insanla sınırlı değildir. Yaşam çok çeşitlidir ve her canlının yaşamı birbirine bağlıdır. Biyoçeşitliliği korumak için yaşamlarımızın, bitkilerin, hayvanların, toprağın ve suyun yaşamları ile birlikte sürdüğünü bilmeliyiz. Doğal kaynakları korumalıyız. Doğanın döngülerinin devam etmesine destek olmalıyız. Yaşamı mümkün kılan kaynakların gelecek kuşaklar için de var olmasına özen göstermeliyiz. Doğayı korumaya yönelik her çaba eşsiz değerdedir. Her birimiz yaşadığımız yere ilişkin bütünlüklü ekolojik bilgi edinirsek ve ekolojik okuryazarlık kapasitemizi geliştirirsek hem kendi yaşamımızı zenginleştirir hem de doğa korumaya katkı sağlarız. Ekolojik okuryazarlık, biyoçeşitliliğe, ekosisteme, doğal sistemlere ve dünyaya dair duyarlılığa, farkındalığa sahip olmak ve ekolojik döngülerin bilincinde olmak demektir. Bu okuryazarlık sürdürülebilir bir yaşam öğretisini interaktif biçimde geliştirebilme becerisini beraberinde getirir. Böylece, ekolojik okuryazarlığı olan birisi parçası olduğu doğayı bir kitap gibi dikkatli okuyabilir ve onun içinde günlerini ahenkli bir yazıyı yazar gibi geçirebilir. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yaşayanların, burayı ziyaret edenlerin, sonradan yerleşenlerin bölgeye ilişkin ekolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu rehber iki yıldır süren sosyolojik bir araştırmanın sonucunda yazılmıştır. Bu nedenle bu rehber sözkonusu araştırmanın sınırlarıyla biçimlenmiştir. Bölgenin ekolojik ve toplumsal etkileri mevcut koruma alanının sınırlarından daha geniştir. Bu bakımdan, Sandras Dağı’nın değerli ekolojik varlığı da rehbere dahil edilmiştir. Doğanın zenginliği, verimkârlığı ve çeşitliliği düşünüldüğünde elbette daha pek çok şey yazılabilirdi. Doğa bir yaprağın düşüşünden bir yılanın sürünmesine değin birçok canlının, devinimin, varlığın sayısız hikayesini barındırıyor. Rehberin yazarları olarak bizler bölgede derlediğimiz veriyi herkesin yararına olabilecek prensipler, ipuçları, bilgiler halinde yazmaya gayret ettik. Umuyoruz ki rehber, bölgede doğanın korunmasına bir fayda sağlar. İyi okumalar dileriz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Turhan Güldal, Aybike;

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Karataş, Haydar Kaan;

  Giriş ve Amaç: İntravenöz İmmünglobulin G (IVIG) , Kawasaki, kronik inflamatuar demiyelinizan nöropati, B hücreli lenfositik lösemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ticari IVIG preparatlarının polimerleşmesini önlemek amacıyla stabilizan maddeler kullanılmaktadır. Sükroz bunlardan biridir ve osmotik nefrozise yol açarak akut böbrek hasarı oluşturabilmektedir . Bu calışma; ilk 24 saatteki Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in (NGAL) düzeyinin IVIG tedavisi esnasında gelişebilecek ABH’ni öngörmek konusunda yararlı olup olmadığını ortaya koymak amacı ile planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2022- Eylül 2022 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Hastanesi İç hastalıkları ve Nöroloji Kliniğinde yatarak IVIG tedavisi altındaki 25 gönüllü hasta ve 10 tedavi uygulanmayan, benzer özellikli gönüllü kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Vaka grubunun IVIG tedavisi öncesi(0.gün) ve sonrası(1.gün ) kan bun, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit ve idrar NGAL, mikroalbümin/ kreatinin ölçümleri yapılmıştır. Tedavisi devam eden hastaların 5.gün kan biyokimyasal tetkikleri tekrarlanmıştır. Kontrol grubunun ise kan bun, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit ve idrar NGAL, mikroalbümin/ kreatinin ölçümleri yapılmıştır. Hastaların ve kontrol grubunun komorbitleri , kullandıkları ilaçları sorgulanarak izlem formuna kaydedilmiştir. Kan ve idrar laboratuar ölçümleri Maltepe Üniversitesi Hastanesi laboratuarında yapılmıştır. İstatistiksel Analiz: Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 26 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Anlamlılık p< p0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 25’i IVIG alan hasta, 10’u kontrol grubunda olmak üzere toplam 35 kişi dahil edilmiştir. Genel olarak çalışmaya katılan kadın hastaların oranı %60,0, erkek hastaların oranı %40,0’dır.Kadın ve erkek oranı kontrol ve vaka grubunda benzerdir. Tüm katılımcıların yaş ortalaması ise 64,71 ±14,53 olarak hesaplanmıştır. Vaka grubunun NGAL sonucu ortalaması 28,3±49,50 ng/ml olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun NGAL sonuç ortalaması ise 23,15± 26,43 ng/ml olarak hesaplanmıştır p: 0,75 olup iki grup arasında istatistiksel farklılık yoktur. IVIG tedavisi alan 25 vaka grubundaki hastaların tedavi öncesi idrar NGAL değer ortalaması 28,36±49,52ng/ml olup vaka grubunun IVIG tedavi sonrası 1.gün değer ortalaması ise 44,5±79,78 ng/ml dir. P değeri 0,178 olup fark istatistik olarak anlamlı değildir. Çalışmadaki septik 2 hastanın IVIG öncesi ve sonrası idrar NGAL değerleri sınır değer olan 131,7 ng/ml üzerinde olup devamında iki hastada da akut böbrek yetmezliği gelişmiştir. İdrar NGAL ve idrar mikroalbümin/kreatinin korelasyon analizinde p 0,03 olarak saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Sükroz içermeyen IVIG preparatları ile tedavi gören hastalarda IVIG e bağlı bir akut böbrek hasarı gelişmemiştir. IVIG tedavi sonrası idrar NGAL ölçümleri daha yüksek saptanmış olup tedavi öncesi NGAL ölçümü ile kıyaslandığında anlamlı bir istatistiksel farklılık izlenmemiştir. Tedavideki 2 septik hastanın tedavi öncesi ve sonrası idrar NGAL ölçümleri yüksek seyretmiş olup, ABH 72 saat sonra gelişmiştir. İdrar NGAL düzeyi ve idrar mikroalbümin/kreatinin düzeyinin birbiri ile bağlantılı bulunması uygulamanın böbrekte bir miktar hasara yol açmış olduğunun kanıtı olarak yorumlanabilir. Introduction and Aim: Intravenous Immunoglobulin G (IVIG) is used in the treatment of diseases such as Kawasaki, chronic inflammatory demyelinating neuropathy, B-cell lymphocytic leukemia. Stabilizing agents are used to prevent the polymerization of commercial IVIG preparations. Stabilizing substances such as sucrose may cause acute kidney injury by causing osmotic nephrosis. In this study ; It was planned to reveal whether the Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) level in the first 24 hours is useful in predicting AKI that may develop during IVIG treatment. Materials and Methods: Between January 2022 and September 2022, 25 voluntarily patients under IVIG treatment and 10 voluntarily control group at Maltepe University Hospital Internal Medicine and Neurology Clinic were included in the study. Blood bun, creatinine, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, uric acid and urine NGAL, microalbumin/creatinine measurements were made before(0 day) and after(1 day) IVIG treatment of the case group. Blood biochemical tests were repeated on the 5th day of the patients whose treatment continued. In the control group, blood bun, creatinine, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, uric acid and urine NGAL, microalbumin/creatinine measurements were made. The comorbidities of the patients and the control group were recorded in the follow-up form by questioning the drugs they used. Blood and urine laboratory measurements were made in the laboratory of Maltepe University Hospital. Results: A total of 35 people, 25 of whom received IVIG, and 10 of whom were in the control group, were included in the study. In general, the rate of female patients participating in the study is 60.0%, and the rate of male patients is 40.0%. The ratio of female and male patients is similar in the control and case groups. The mean age of all participants was calculated as 64.71 ± 14.53. The mean NGAL result of the case group was calculated as 28.3±49.50 ng/ml. The mean NGAL result of the control group was calculated as 23.15±26.43 ng/ml, p: 0.75, and there was no statistical difference between the two groups. The mean urinary NGAL value of the patients in the 25 case group who received IVIG treatment was 28.36±49.52ng/ml before the treatment, and the mean value on the 1st day after IVIG treatment in the case group was 44.5±79.78 ng/ml. The P value is 0.178 and the difference is not statistically significant. Urine NGAL values before and after IVIG in the 2 septic patients in the study were above the cut-off value of 131.7 ng/ml, and acute renal failure developed in both patients. In the correlation analysis of urine NGAL and urine microalbumin/creatinine, p was determined as 0.03 Discussion and Conclusion: Acute kidney injury due to IVIG did not develop in patients treated with IVIG preparations that do not contain sucrose. Urine NGAL measurements were found to be higher after IVIG treatment, and no statistically significant difference was observed when compared to pre-treatment NGAL measurement. Urine NGAL measurements were high before and after treatment in 2 septic patients in treatment, and acute renal failure developed after 72 hours. The correlation of urinary NGAL level and urinary microalbumin/creatinine level can be interpreted as evidence that the application caused some damage to the kidney.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Doğan, Gürkan;

  Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bağlamından koparılmış bilgiyi kutsayan ve “duyguların dilden önce var olduğu” gerçeğini göz ardı eden eğitim modelleri ne yazık ki yaşamla ilişkilendirilmemiş öğrenme süreçlerinin yol açtığı eğitsel sorunları görünmez kılmaktadır. Böyle bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, öğrenme sürecinin en önemli iki paydaşı olan öğrenci ve öğretmen arasındaki ‘sahicilik’ temelinde kurulması gereken ilişki sekteye uğrayabilmekte ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Söz konusu çalışma; bu bağlamda, öyküleştirilmiş ve duygularla eklemlenmiş etkileşimli öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin hayatındaki belirleyici rolünü farkındalık temelinde öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sözü edilen çalışma, 15 Ekim 2020 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftada bir kez olmak üzere ve her Perşembe günü, 90 dakikalık buluşmalar şeklinde, yedi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Bilindiği gibi, ‘eğitim’ ve ‘mutluluk’ kavramları arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek daha çok ilgi görmektedir. İngiltere, İzlanda, Bali, Hindistan gibi ülkelerde ilköğretim yıllarında ‘mutluluk’ derslerinin genel müfredata eklenmiş olması önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, sınıftaki öğrenme ortamının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve zevkli bir biçimde oluşması durumunda; merak ve ilgi temelinde gerçekleşecek yeni öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamak kolaylaşacaktır...

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aydoğan, Ebrar;

  Yaralayıcı deneyimler, çaresizlik hissi ve süreğen travmalar; bunları yaşayan çocuk ve yetişkinlerde hem ruhsal hem bedensel birçok soruna, hastalığa neden olmaktadır. Böylesine yoğun deneyimleri dinlemek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, çözümün mümkün olmadığı zamanlarda bunu deneyimleyen çocuğa, bireye duygusal olarak eşlik etmek ise bunu yapan, yapmaya gönüllü olan kişiler için de sarsıcı olabilmektedir. Travmatik deneyimleri dinlemenin, gözlemlemenin kişide yaratabileceği bazı etiler, travma literatüründe “ikincil travma” olarak bazı etkiler ise “tükenmişlik sendromu” olarak kavramsallaştırılmıştır. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde yer alan akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin projede çalışırken karşılaştıkları olumsuz, travmatik deneyimlerden olabildiğince az etkilenmeleri için düzenli süpervizyonlarla desteklenmişlerdir. Bu süpervizyonlar farklı disiplinlerden olan akademisyenler ile o disipline dair konularda yapılırken, ayrıca psikoloji bölümü akademisyenleri ve uzmanlar ile de gerçekleştirilmiştir. Yapılan süpervizyonlarda kişilerin projeye dair neler hissettikleri, hangi amaçlarla bu projede yer aldıkları, çalıştıkları konularda yaşadıkları ya da çözmeye çalıştıkları sorunların onlar üzerinde nasıl etkiler yarattığı, grup olarak çalışabilmek ve duygusal olarak birbirine destek olabilmek konularında çalışılmıştır. Duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, kendilerine öz şefkat duyabilmek ve sınırlarını korumaları için desteklenmişlerdir. Grup halinde yapılan bu süpervizyonlar neticesinde akademisyen ve üniversite öğrencilerinden, projenin onları bireysel olarak da geliştirdiği, kendi ruhsal sağlıklarını ve duygularını anlamakta-düzenlemekte daha iyi olduklarını bildirmişlerdir. Özetle, projede sadece çocuklar ve aileleri ile değil, projede yer alan her bir birey ile çalışıldığı söylenebilmektedir. SOYAÇ Modeli böylesi bir çalışma şemasının önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Soylu, İbrahim;

  Aim: Interstitial lung disease is one of the most serious pathologies associated with rheumatic diseases and affecting quality of life. Interstitial lung disease may have different histological patterns depending on the stage of the disease, the treatment available, depending on the rheumatological diseases. The rates of rheumatologic disease development in ILD patients with lung fibrosis do not differ significantly between genders. However, there are differences in the distribution of the development of ILD secondary to rheumatologic disease by gender. Men with rheumatic diseases are three times more likely to develop ILD than women. The most frequently involved extra-articular organ in diseases such as RA and SSc is the lung. Immunological events caused by the underlying disease cause lung damage and these events are generally the beginning of ILD. There are no clear data on the current DMARD agents preventing the development of ILD. However, there are recent reports that Janus-Kinase (JAK) inhibitors can prevent interstitial damage to the lung. In this regard, revealing a clear pathophysiological mechanism and developing a treatment algorithm will facilitate the control and management of the disease. Material and Method: Twenty-three male Spraque-Dawley albino rats, weighing approximately 200-250 g, previously bred in Maltepe University Experimental Animals Application and Research Center (MÜDEHAM) were used in the study. Rats were sacrificed by intracardiac blood collection technique under general anesthesia. Lung tissues of the samples were pathologically examined in the Pathology laboratory of Maltepe University Medical Faculty Hospital and Memorial Pathology Laboratory, and connective tissue areas and ratios were determined with the ImageJ program. IL-6, IL-10, IL-13, IL-17, KL-6 levels were measured in blood samples taken from the subjects at Maltepe University Cancer and Stem Cell Research Center. Statistical Analysis: The data collected within the scope of the study were analyzed with the IBM data analysis program package version 23.0 for Social Sciences. For continuous data, mean, standard deviation, median, minimum and maximum descriptive values were given. Normality assumption was evaluated with the Shapiro-Wilk test. In comparisons between groups, the "ANOVA Test" was used, and the Post-Hoc "Bonferroni Test" was used to determine which group caused the significant difference between the groups. The relationships between the measurement values were evaluated with the “Pearson Correlation Test”. The results were considered statistically significant when the p value was less than 0,05. Result: Twenty-three male Wistar Albino rats were included in the study. Fibrosis development was achieved by means of bleomycin in groups other than the control group. Groups A1 and A2 were treated with tofacitinib. A statistically significant difference was found between the groups in the measurements of connective tissue area and connective tissue ratio. It was determined that there was no statistically significant relationship between KL-6 measurements and interleukin measurements of the subjects within the scope of the study (p>0.05). It is seen that the total tissue area distributions are the highest in the A1 group and the lowest in the A2 group. Interleukin-6 measurements of the experimental groups were the lowest in the A1 group. Interleukin-10 measurements It was seen that the interleukin-10 measurements of the A2 group were the highest, while the A1 group was the lowest. Interleukin-13 measurements were the highest and the control group had the lowest. Interleukin-17 measurements were highest in the A2 group. The KL-6 level of the A1 group was the highest. Conclusion: Connective tissue development was found to be less in subjects treated with tofacitinib prophylactically. In addition, the proinflammatory cytokine IL-6 level was found to be low in this group. Levels of IL-10, a contra-inflammatory cytokine, were also measured higher. It was thought that tofacitinib may have a protective effect on the development of interstitial lung disease in rheumatological diseases. In conclusion, tofacitinib may be protective against interstitial damage in rheumatologic diseases with disease-related articular symptoms. Existing findings should also be supported by larger studies. Giriş ve Amaç : Romatolojik hastalıklarla ilişkili olarak meydana gelen ve hayat kalitesini etkileyen en ciddi patolojilerden birisi interstisyel akciğer hastalığıdır. İnterstisyel akciğer hastalığı romatolojik hastalıklara bağlı olarak hastalığın evresine , mevcut tedaviye bağlı olarak farklı histolojik paternler içerebilir. Akciğer fibrozisi gelişmiş İAH lı olgularda romatolojik hastalık gelişme oranları cinsiyetler arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak romatolojik hastalığa sekonder İAH gelişiminin cinsiyetlere göre dağılımında farklar mevcuttur. Romatolojik hastalığı olan erkeklerde İAH gelişme riski kadınlara oranla üç kat daha fazladır. RA, SSc gibi hastalıklarda en sık tutulum gösteren ekstra artiküler organ akciğerdir. Altta yatan hastalığın neden olduğu immünolojik hadiseler akciğerde hasara neden olur ve bu olaylar İAH için genel olarak başlangıç teşkil eder. Mevcut DMARD ajanların İAH gelişimini önlemesi üzerine net veriler elde edilebilmiş değildir. Ancak son dönemde Janus-Kinaz (JAK) inhibitörlerinin akciğerde meydana gelene interstisyel hasarları önleyebildiği yönünde yayınlar mevcuttur. Bu konuda net bir patofizyolojik mekanizmasının ortaya konulması ve tedavi algoritması geliştirilmesi hastalığın kontrol ve yönetimi kolaylaştırabilecektir. Gereç ve Yöntem: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDEHAM)’da daha önceden yetiştirilen yaklaşık 200-250 gr ağırlığında, erkek , 27 adet Spraque-Dawley albino rat çalışmada kullanıldı. Ratlar genel anestezi altında intrakardiyak kan alma tekniği ile sakrifiye edildi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji laboratuvarında ve Memorial Patoloji Laboratuvarında örneklerin akciğer dokuları patolojik olarak incelendi ve İmageJ programı ile bağ doku alanları ve oranları belirlendi. Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi’nde deneklerden alınan kan örneklerinde IL-6, IL-10,IL-13, IL-17, KL-6 düzeyleri ölçüldü. İstatiksel Analiz: Çalışma kapsamında toplanan veriler IBM Sosyal Bilimler için veri analizi programı paket versiyon 23.0 ile analiz edildi. Sürekli veriler için ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum tanımlayıcı değer olarak verildi. Normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda, “ANOVA Testi”, gruplar arasında anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc “Bonferroni Testi” kullanıldı. Ölçüm değerleri arasındaki ilişkiler “Pearson Korelasyon Testi” ile değerlendirildi. Sonuçlar, p değerinin 0,05’ten küçük olduğu durumlarda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular : Çalışmaya 23 adet erkek cinsiyette Wistar Albino rat alındı. Kontrol grubu dışındaki gruplarda bleomisin aracılığı ile fibrozis gelişimi sağlandı. A1 ve A2 grupları tofasitinib ile tedavi edildi. Bağ dokusu alanı ve bağ dokusu oranı ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur . Çalışma kapsamındaki deneklerin KL-6 ölçümleri ile interlökin ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Toplam doku alanı dağılımları A1 grubunun en yüksek, A2 grubunun ise en düşük olduğu görülmektedir. Deney gruplarının interlökin-6 ölçümleri A1 grubunun en düşük olduğu görüldü. İnterlökin-10 ölçümleri A2 grubunun interlökin-10 ölçümlerinin en yüksek, A1 grubunun ise en düşük olduğu görüldü. İnterlökin-13 ölçümlerinin en yüksek, kontrol grubunun ise en düşük ölçüldü. İnterlökin-17 ölçümlerinin en yüksek A2 grubunda ölçüldü. A1 grubunun KL-6 seviyesi en yüksek saptandı. Tartışma ve Sonuç: Tofasitinib profilaktik olarak uygulanan denekler de bağ doku gelişimi daha az saptanmıştır. Ayrıca yine bu grupta proinflamatuar sitokin IL-6 seviyesi düşük saptanmıştır. Kontra inflamatuar bir sitokin olan IL-10 seviyeleri de daha yüksek ölçüldü. Tofasitinib in romatolojik hastalıklarda meydana gelen interstisyel akciğer hastalığı gelişiminde koruyucu etkisi olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak tofasitinib romatolojik hastalıklarda hastalıklara bağlı artiküler semptomlarla birlikte interstisyel hasara yönelik koruyucu olabilir. Mevcut bulgular daha büyük çalışmalarla da desteklenmelidir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İlkiz, Fikret;

  Avukat Fikret İlkiz, 45 yıldır hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmaya, onların sesi olmaya devam ediyor. 1977’den beri hak, hukuk ve adalet mücadelesini aralıksız sürdüren İlkiz, dünyanın neresinde olursa olsun, hukuk ve adaletin tek adresinin insan hakları olduğuna vurgu yapıyor. “Hukuk ve adaleti insan hakları üretmelidir. 45 yılın bana öğrettiği budur ve hâlâ öğrenciyim” diyen İlkiz ile adil bir devletin nasıl mümkün kılınabileceği üzerine konuştuk, Türkiye’de hukuku yeniden düşündük, genç hukukçuların yasamada etkili olabilmesinin yolları üzerine kafa yorduk, Dezenformasyon Yasasını ve basın özgürlüğünü sorguladık.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Falk, Richard;

  Uluslararası hayatta geleneksel Büyük Güçlerin insan hakları yetersizliklerini ele almak her zaman sorunlu olmuştur. Bu konu, devlet ve toplum arasındaki iç siyasal ilişkilere değiniyor ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bile bu tür konuları BM’nin uygulama yetkisinin ötesine taşıyor. Madde 2(7), uluslararası barış ve güvenlikle ilgili meseleler söz konusu olmadıkça, BM’nin “egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeyeceğini” teyit eder. Toprak egemenliğine duyulan bu saygı, önemli kararlara ilişkin -egemen olarak kendi bölgesel otoriteleri altında yaşayanların insan hakları ihlalleri kararlarına ilişkin- veto hakkına sahip Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi (P-5) için bu konuyu bir uç noktaya götürüyor. Ancak 1980’lerde Güney Afrika apartheid’in suçluluğuna ilişkin olarak olduğu gibi, ciddî insan hakları ihlalleri hakkında geniş ve derin bir uluslararası konsensüs mevcut olduğunda, uluslararası otorite üzerindeki bu sınırlamanın üstesinden gelinebilir, o zaman da ancak Büyük Güç olmayan devletlerle ilgili olarak aşılabilir. Sonunda Güney Afrika ırkçılığına tepki olarak, güçlü bir ulus ötesi sivil toplum dayanışma hareketiyle desteklenen yaptırımlar şeklindeki uluslararası zorlayıcı eyleme girişildi, ülkenin liderleri tarafından yönetildi, ardından etnik eşitliği somutlaştıran ve ırkçılığın önde gelen muhalifi Nelson Mandela’nın başkan seçilmesine ve dünya çapında kahraman bir şahsiyet olarak selamlanmasına yol açan demokratik anayasalcılığa düzenli bir geçiş oldu.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;

  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak, eğitime ulaşımı dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak ve eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak adına projeye 15 lisans öğrencisi ve 2 öğretim görevlisi ile katılım sağlanmıştır. Çocukların okuldaki başarıları ve devamlılıklarına dair dezavantajlar ve arka planda bulunan ket vurucu faktörler saptanıp bu hususlarda yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Bahsedildiği üzere, kişinin çevresiyle olan devamlı ilişkisinin insanın “sağlık” durumu üzerine belirgin etkisinin olması nedeniyle ailelerin de sağlık durumları ve ihtiyaçları değerlendirilip gerekli destekler sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında; çocukların ve ailelerin tıbbi tedavilere gereksinim duydukları noktalarda sağlık hizmetlerine erişimini sağlayıp kişilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Hastaneden gerekli randevular oluşturulup kişilerin sağlık hizmetine ulaşımı sağlanmıştır...

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Maltepe University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.