Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Ca...

 • other research product . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut
  Country: Spain
  Project: NIH | PSYCHOBIOLOGY OF FREE-RAN... (N01AA002018-000)

  Alzheimer; Registre del tractament farmacològic; Població atesa Alzheimer; Register of pharmacological treatment; Population attended Alzheimer; Registro del tratamiento farmacológico; Población atendida La malaltia d’Alzheimer (MA) és un trastorn neurodegeneratiu progr...

 • other research product . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Guardiola, Elena; Fragoso, Jaime; Rojo, Mónica; Balmy, Sylvaine; Cabo, Lurdes; Díaz, Lourdes; Escudero, Nuria; Flores, Ángeles; García-Ortiz, Daniel; Hernández, M. Ángeles; ...

  Informació mèdica; Indústria farmacèutica; Bones pràctiques Información médica; Industria farmacéutica; Buenas prácticas Medical information; Pharmaceutical industry; Good practices Introducció. La indústria farmacèutica (IF) és un important proveïdor d'informació i doc...

 • other research product . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Esteve, Albert; Lesthaeghe, Ron J.; López Gay, Antonio; García Román, Joan;
  Publisher: Springer International Publishing
  Country: Spain

  This chapter offers a general overview of the often spectacular rise of the share of cohabitation in the process of union formation in 24 Latin American and Caribbean countries during the last 30 years of the twentieth and the first decade of the twenty-first century. F...

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Polítiques de salut; Salut pública; Sistema sanitari Health policies; Public health; Sanitary system Políticas de salud; Salud pública; Sistema sanitario Aquesta infografia dóna fe d'unes accions i d’uns resultats, però, sobretot, vol reconèixer l'esforç i el sacrifici ...

 • other research product . 2012
  Open Access English
  Authors:
  Masdeu Margalef, María José; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;
  Publisher: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
  Country: Spain
  Project: NIH | DAUNOXOME FOR PATIENTS WI... (5M01RR000096-36)

  Els pacients amb la síndrome d'apnees-hipopnees del son (SAHS) refereixen dificultat per exhalar contra la pressió positiva i això, pot influir en l'adherència al tractament amb pressió positiva contínua a via aèria superior (CPAP). Durant el tractament amb CPAP, el nas...

6 research outcomes, page 1 of 1