Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8,116 Research products, page 1 of 812

 • Other research products
 • 2018-2022
 • Digital Library University of West Bohemia

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Dryková, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Poláčková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téma mojí bakalářské práce je Kulturní život v Klatovech v letech 1918-1938. Toto zaměření jsem si vybrala, protože mě zajímá život za první republiky a rozvoj kultury v Klatovech v tomto období. Práce bude rozdělena na čtyři kapitoly: definice kultury a kulturního živo...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vostrá, Zuzana;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Škop, Martin;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
 • Open Access English
  Authors: 
  Fabianková, Klára;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Formanová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až do současnosti. Na praktických příkladech je ukazováno, jak se měnil o...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Forejtová, Monika;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic