Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
9,953 research outcomes, page 1 of 996
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karipcin, Fatma;

  Bu çalışmada ilk olarak, benzoil klorürün amonyum tiyosiyanat ile reaksiyonundan benzoil izotiyosiyanat hazırlandı. 1-Benzoil-3-(pirolidil)tiyoüre (HL1), 1-benzoil-3-(benzimidazoil)tiyoüre (HL2) ve 1-benzoil-3-(5-kloro-2-hidroksifenil)tiyoüre (HL3) ligandları benzoil iz...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karipcin, Fatma;

  Bu çalısmada, ilk olarak benzoil klorür ile amonyum tiyosiyonatın reaksiyonundan benzoil isotiyosiyonat elde edilmiştir. Benzoil isotiyosiyonatın, 2-amino-4-klorofenol, furfuril amin ve pikolin amin ile reaksiyonundan 1-benzoil-3-(5-kloro-2-hidroksifenil)tiyoüre, 1-benz...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karipcin, Fatma;

  Tiyosemikarbazon kitosan türevleri tiyosemikarbazit kitosanın sırasıyla fenilaldehit ve o-hidroksifenilaldehit ile kondenzasyon reaksiyonu ile hazırlanmıştır. Bu ligandlar yeni Mn(II), Co(II), Cu(II) ve Zn(II) metal komplekslerini sentezlemek için kullanılmıştır. Ligand...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Coşkunserçe, Ozan;

  Uluslararası öğrenciler öğrenim amaçlı olarak misafir oldukları ülkelerde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümünde uluslararası öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek için üniversitelerin bünyelerinde danışmanlık merkezleri kurulmuştur. Ancak bu danışman...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çeribaş, Mehmet;

  Türk kültür coğrafyasında bir kült olarak geniş ve önemli bir yer tutan ocak kavramı, Alevi inanç sistemi içerisinde özgün bir anlam ve kavramsal çerçeveye sahiptir. Alevi inanç sistemi içerisinde ocak yapılanması inanç mensubu olan dede/talip ilişkisi bakımından sosyal...

 • Kapadokya’nın merkezinde bugünkü Nevşehir İli sınırları içinde kalan bölge Bizans Sanatı ve arkeolojisi için eşsiz bir açık hava müzesi konumundadır. Ortaçağ sanatının şaheserleri arasında sayılabilecek duvar resimlerini barındıran Göreme Açık Hava Müzesi, Açıksaray Ort...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Avcı, Ülcay Ecenur; Çelik Var, Esra;

  Anne olmak, tarihsel süreçte çoğunlukla biyolojik anlamda algılansa da; annelik rolü sadece biyolojik unsurlara bağlı olmaksızın, canlının tüm bakım sorumluluğunu üstlenmek, çocuk bakımına dair pratikleri yerine getirmek, çocuğu yetiştirmek, hayata hazırlamak gibi görev...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Avcı, Ülcay Ecenur; Akkaş, İbrahim;
  Publisher: Düzce Üniversitesi Yayınları

  Savaşlar, baskı, yokluk, afetler… Tarih boyunca kitlelerin ve toplulukların yaşadıkları yerleri değiştirmeleri için pek çok sebepleri oldu. Kimisi zorunluluktan doğduğu toprakları terk etti, kimileri ise daha iyi bir yaşam beklentisi ile kendi isteği ile ayrıldı. Gerekç...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Avcı, Ülcay Ecenur; Doker, Aslı Cansın;
  Publisher: Beykent Üniversitesi Yayınları

  In underdeveloped societies, in both the reflection of the limitations on the position of women in social life, as a result of business life is also restricted. However, optimum use of production factors is essential at the forefront of the elements of sustainable devel...

 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aslan, Özden;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Spinal anestezi, sezaryen doğumlarda tercih edilen bir anestezi tekniğidir. Profilaktik tedavi yapılmadığında, bu tekniğin en yaygın ve korkulan yan etkisi, %80'in üzerinde görülen hipotansiyon insidansıdır. Bu; hem anne hem de fetüs için önemli morbiditeye neden olabil...

  Add to ORCIDorcid
9,953 research outcomes, page 1 of 996