Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,114 Research products, page 1 of 212

 • Other research products
 • Open Access
 • Finnish
 • Jyväskylä University Digital Archive

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Väkeväinen, Nina;
  Publisher: Tietoarkisto
  Country: Finland

  Aineisto koostuu vapaaehtoista lapsettomuutta ja sterilisaatiota käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoituspyyntöön saivat vastata kaikki itsensä kohderyhmään kuuluvaksi määrittelevät henkilöt. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan vuonna 2017. Kirjoituskutsun avulla pyrittiin selvittämään mm. sitä, miten päätös vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on syntynyt ja millaisia ajatuksia sterilisaatio vastaajissa herättää. Tarkoitus oli saada tietoa myös siitä, miksi sterilisaatioon hakeudutaan ja millaisia vaikutuksia toimenpiteellä on ollut vapaaehtoisesti lapsettomien ihmisten elämään. Haluttiin myös tietää, millaisena tilanteen näkevät ne, jotka toivoisivat toimenpidettä, mutta eivät täytä sterilisaatiolain ehtoja. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin kirjoittamisen helpottamiseksi muutamia valmiita aihealueita ja apukysymyksiä. Taustatietona on kerrottu vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä. The dataset consists of self-administered written texts on voluntary childlessness and sterilisation. The writing invitation was open to all voluntarily childless individuals who have considered sterilisation or have been sterilised. The data were collected for a Master's thesis. In the writing guidelines, participants were asked to write about how they had arrived at the decision to remain childless, and to describe what they thought about sterilisation. The study aimed to collect data on the reasons that had led the participants to seek sterilisation, and how the sterilisation procedure had impacted the lives of voluntarily childless individuals who had been sterilised. The views of those participants who would like to be sterilised but did not meet the conditions set in the Sterilisation Act were also examined. Background information included the participant's gender and age group. The data were organized into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Maunula, Minna; Maunumäki, Minna;
  Country: Finland

  Jyväskylän yliopistossa on käynnissä JYULearn-työskentely, jolla kehitetään yliopisto-opetusta. Myös Kokkolan yliopistokeskuksessa ideoidaan tapoja edistää oppimisen monipaikkaisuutta sekä uusien opetuskäytäntöjen käyttöönottoa, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Aihe herättää intohimoja puolesta ja vastaan – ja hyvä niin! Yliopistokeskuksen kasvatustieteen asiantuntijat kertovat tässä jutussa, miten opetuksen teknologinen kehittäminen suhteutuu oppimiseen aikuiskoulutuksessa. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Raudasoja, Mirjam; Sorkkila, Matilda; Aunola, Kaisa;
  Country: Finland

  This dataset contains all three phases of data collection from the survey study Fear of Childbirth, Birth Experiences, Self-Esteem and Parental Burnout. The data contains answers from participants (n=125) in late pregnancy (30+ weeks in gestation) and postpartum (4-8 weeks after childbirth and 1 year after childbirth). The data is collected in 2020-2021 from four Finnish cities. Participants have completed background information (in pregnancy), fear of childbirth scale (W-DEQ, all three time points), Rosenberg self-esteem scale (all three time points), and Delivery Satisfaction scale (only 4-8 weeks postpartum). In addition, the data contains variables such as depression (BDI), satisfaction in couple relationship (CSI) and resources of the family (resources). The qualitative birth experience (measured at time point 2) is also included. Dataset was compiled using IBM SPSS Statistics 26 which is needed to access the data. Listing of variables is included in a separate document.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Mönkkönen, Mikko;
  Publisher: Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  El Geneidy, Sami; Alvarez Franco, Diego; Baumeister, Stefan; Halme, Panu; Helimo, Ulla; Kortetmäki, Teea; Latva-Hakuni, Elli; Mäkelä, Marileena; Raippalinna, Liia-Maria; Vainio, Veera; +1 more
  Publisher: Jyväskylän yliopisto, JYU.Wisdom - School of Resource Wisdom
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ketonen, Laura;
  Publisher: University of Jyväskylä
  Country: Finland

  Tämä materiaali on suomenkielinen kuvaus vertaisarviointi-intervention toteutuksesta Ketosen (2021) väitöskirjassa. Toteutus sisältää vertaisarvioinnin harjoituksia ja varsinaisia vertaisarviointeja. Interventio kesti 1,5 vuotta ja se toteutettiin fysiikan ja kemian oppiaineissa luokka-asteilla 7-8 vuosien 2018-2019 aikana. Harjoitukset ja vertaisarvioinnit on materiaalissa kuvattu siinä järjestyksessä, jossa ne tutkimuksessa toteutettiin. Interventio suunniteltiin vertaisarvioinnin aiempaa tutkimustietoa peruskoulun kontekstiin soveltaen. Materiaali toimii esimerkkinä siitä, miten vertaisarviointia voi harjoitella ja toteuttaa peruskoulussa osana oppiaineen opiskelua. This material is a description of the peer assessment intervention in the dissertation of Ketonen (2021). The intervention comprises both training and practice of peer assessment. It lasted 1,5 years and it was implemented in physics and chemistry on grades 7-8 during the years 2018-2019. The material is described in the order of the implementation. The intervention was built on previous research on peer assessment. The material functions as an example of how training and practice of peer assessment can be used as a part of subject learning in Basic Education.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Artjoki, Jyri;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Holopainen, Johanna; Maanmieli, Karoliina; Kortesoja, Sari;
  Publisher: University of Jyväskylä, Department of Arts and Culture Studies
  Country: Finland

  Sisältää myös liitteen: Karoliina Haverinen katsaus: Heroines-antologia, Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri (toim.) ja Heroines-työryhmä, Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry, 2021 Johanna Holopainen, Karoliina Maanmieli ja Sari Kortesoja: Kohti traumainformoidun kirjallisuusterapian käytäntöä • 1 Karoliina Haverinen: katsaus: Heroines-antologia, Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri (toim.) ja Heroines-työryhmä, Suomen kirjallisuusterapia- yhdistys ry, 2021 • 45

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,114 Research products, page 1 of 212
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Väkeväinen, Nina;
  Publisher: Tietoarkisto
  Country: Finland

  Aineisto koostuu vapaaehtoista lapsettomuutta ja sterilisaatiota käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoituspyyntöön saivat vastata kaikki itsensä kohderyhmään kuuluvaksi määrittelevät henkilöt. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan vuonna 2017. Kirjoituskutsun avulla pyrittiin selvittämään mm. sitä, miten päätös vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on syntynyt ja millaisia ajatuksia sterilisaatio vastaajissa herättää. Tarkoitus oli saada tietoa myös siitä, miksi sterilisaatioon hakeudutaan ja millaisia vaikutuksia toimenpiteellä on ollut vapaaehtoisesti lapsettomien ihmisten elämään. Haluttiin myös tietää, millaisena tilanteen näkevät ne, jotka toivoisivat toimenpidettä, mutta eivät täytä sterilisaatiolain ehtoja. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin kirjoittamisen helpottamiseksi muutamia valmiita aihealueita ja apukysymyksiä. Taustatietona on kerrottu vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä. The dataset consists of self-administered written texts on voluntary childlessness and sterilisation. The writing invitation was open to all voluntarily childless individuals who have considered sterilisation or have been sterilised. The data were collected for a Master's thesis. In the writing guidelines, participants were asked to write about how they had arrived at the decision to remain childless, and to describe what they thought about sterilisation. The study aimed to collect data on the reasons that had led the participants to seek sterilisation, and how the sterilisation procedure had impacted the lives of voluntarily childless individuals who had been sterilised. The views of those participants who would like to be sterilised but did not meet the conditions set in the Sterilisation Act were also examined. Background information included the participant's gender and age group. The data were organized into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Maunula, Minna; Maunumäki, Minna;
  Country: Finland

  Jyväskylän yliopistossa on käynnissä JYULearn-työskentely, jolla kehitetään yliopisto-opetusta. Myös Kokkolan yliopistokeskuksessa ideoidaan tapoja edistää oppimisen monipaikkaisuutta sekä uusien opetuskäytäntöjen käyttöönottoa, pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Aihe herättää intohimoja puolesta ja vastaan – ja hyvä niin! Yliopistokeskuksen kasvatustieteen asiantuntijat kertovat tässä jutussa, miten opetuksen teknologinen kehittäminen suhteutuu oppimiseen aikuiskoulutuksessa. nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika;
  Publisher: Jyväskylän yliopisto
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Raudasoja, Mirjam; Sorkkila, Matilda; Aunola, Kaisa;
  Country: Finland

  This dataset contains all three phases of data collection from the survey study Fear of Childbirth, Birth Experiences, Self-Esteem and Parental Burnout. The data contains answers from participants (n=125) in late pregnancy (30+ weeks in gestation) and postpartum (4-8 weeks after childbirth and 1 year after childbirth). The data is collected in 2020-2021 from four Finnish cities. Participants have completed background information (in pregnancy), fear of childbirth scale (W-DEQ, all three time points), Rosenberg self-esteem scale (all three time points), and Delivery Satisfaction scale (only 4-8 weeks postpartum). In addition, the data contains variables such as depression (BDI), satisfaction in couple relationship (CSI) and resources of the family (resources). The qualitative birth experience (measured at time point 2) is also included. Dataset was compiled using IBM SPSS Statistics 26 which is needed to access the data. Listing of variables is included in a separate document.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Mönkkönen, Mikko;
  Publisher: Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  El Geneidy, Sami; Alvarez Franco, Diego; Baumeister, Stefan; Halme, Panu; Helimo, Ulla; Kortetmäki, Teea; Latva-Hakuni, Elli; Mäkelä, Marileena; Raippalinna, Liia-Maria; Vainio, Veera; +1 more
  Publisher: Jyväskylän yliopisto, JYU.Wisdom - School of Resource Wisdom
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ketonen, Laura;
  Publisher: University of Jyväskylä
  Country: Finland

  Tämä materiaali on suomenkielinen kuvaus vertaisarviointi-intervention toteutuksesta Ketosen (2021) väitöskirjassa. Toteutus sisältää vertaisarvioinnin harjoituksia ja varsinaisia vertaisarviointeja. Interventio kesti 1,5 vuotta ja se toteutettiin fysiikan ja kemian oppiaineissa luokka-asteilla 7-8 vuosien 2018-2019 aikana. Harjoitukset ja vertaisarvioinnit on materiaalissa kuvattu siinä järjestyksessä, jossa ne tutkimuksessa toteutettiin. Interventio suunniteltiin vertaisarvioinnin aiempaa tutkimustietoa peruskoulun kontekstiin soveltaen. Materiaali toimii esimerkkinä siitä, miten vertaisarviointia voi harjoitella ja toteuttaa peruskoulussa osana oppiaineen opiskelua. This material is a description of the peer assessment intervention in the dissertation of Ketonen (2021). The intervention comprises both training and practice of peer assessment. It lasted 1,5 years and it was implemented in physics and chemistry on grades 7-8 during the years 2018-2019. The material is described in the order of the implementation. The intervention was built on previous research on peer assessment. The material functions as an example of how training and practice of peer assessment can be used as a part of subject learning in Basic Education.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Artjoki, Jyri;
  Country: Finland

  nonPeerReviewed

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Holopainen, Johanna; Maanmieli, Karoliina; Kortesoja, Sari;
  Publisher: University of Jyväskylä, Department of Arts and Culture Studies
  Country: Finland

  Sisältää myös liitteen: Karoliina Haverinen katsaus: Heroines-antologia, Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri (toim.) ja Heroines-työryhmä, Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry, 2021 Johanna Holopainen, Karoliina Maanmieli ja Sari Kortesoja: Kohti traumainformoidun kirjallisuusterapian käytäntöä • 1 Karoliina Haverinen: katsaus: Heroines-antologia, Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri (toim.) ja Heroines-työryhmä, Suomen kirjallisuusterapia- yhdistys ry, 2021 • 45

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.