Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
104 research outcomes, page 1 of 11
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rydell, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rydell, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk

  Den här texten riktar fokus mot bedömning av språkfärdighet. En central del av lärares yrkesvardag handlar om att förhålla sig till hur och på vilka sätt elever uttrycker kunskaper, förmågor och färdigheter. Bedömning är därför en viktig del i det pedagogiska uppdraget ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access French
  Authors:
  Premat, Christophe;
  Publisher: HAL CCSD

  Publication dans le blog du Posoc19 (Pouvoirs et sociétés face au Covid-19); D'où vient la frugalité en politique ? Retour sur les négociations du sommet européen sur le plan de relance par Christophe Premat Au moment où le sommet européen aborde la question de la relan...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sandahl, Johan; Johansson, Patrik;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  I digitaliseringens tidevarv beskrivs ofta unga människors politiska engagemang som minskande – inte minst när det gäller traditionella former som ungdomsförbund och föreningsliv. Undersökningar om ungas engagemang och tilltro till det politiska systemet ger otvivelaktl...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sandahl, Johan;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Vårt samhälle är föränderligt, men samtidigt uppvisar det en påtaglig kontinuitet. I tider av stora förändringar kan vi lätt uppleva att allting är rörligt och att det aldrig har varit så omtumlande som precis just nu. Många historiker har påpekat att varje generation u...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Linikko, Jari;
  Publisher: Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

  Lärportalen - Specialpedagogik

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson Österman, Roger;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Granmar, Claes;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
104 research outcomes, page 1 of 11