Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
573 research outcomes, page 1 of 58
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Jo flere der indrapporterer i Fangstjournalen, uanset hvad man fisker efter, jo bedre data skaber vi sammen.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Albrechtsen, Hans-Jørgen;
  Country: Denmark
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Vi har taget et kig på statistikken for forårsfiskeriet efter havørred samlet set for hele Danmark siden 2016, hvor Fangstjournalen startede op.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  En af Danmarks største lystfiskerforeninger, Lystfiskerforeningen af 1926, har i vinter indledt samarbejde med Fangstjournalen omkring dataindrapportering.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Sivebæk, Finn; Eg Nielsen, Einar; Koed, Anders;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  DTU Aqua's biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb - Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian; Jørgensen, Casper Gundelund;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Vinterfiskeri efter havørred kan være en kold fornøjelse. Heldigvis kan det også være ganske gavmildt med fine fisk ind imellem.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Forårsfiskeriet efter havørreder på Fyn var især godt i 2021.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Frausing, Marie Hartlev; Christensen, Erik Damgaard; Lindegren, Martin; Kruse, Bo M.; Kaalund, Lars; Jensen, Niels Philip; Wilms, Tim; Margheritini, Lucia; Svendsen, Jon C.;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende forsøgsrev skal anlægges.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Bekkevold, Dorte; Eg Nielsen, Einar; Sivebæk, Finn;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maks. 73 cm.

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors:
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  I Fangstjournalens seneste app-version er det muligt at indsende observationer ud fra fiskevandet. Det kan f.eks. være observationer af sæler, marsvin, eller fremmede/invasive arter, som dukker op på fisketuren.

573 research outcomes, page 1 of 58