Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
14,716 Research products, page 1 of 1,472

 • Other research products
 • Open Access
 • Lecture
 • English

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Gulaboski, Rubin;
  Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia

  In this lecture, a short overview of the major properties and applications of most important gasses, and their importance in medicine is presented. Lecture is suitable for the students of general medicine.

 • Open Access English
  Authors: 
  Gulaboski, Rubin;
  Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia

  This is a lecture containing information relevant to properties, preparation, dilution, and application of solutions used for medicinal purposes. Lecture is suitable for students in General Medicine course.

 • Open Access English
  Authors: 
  Verbinnen, Iris; Lenaerts, Lisa; Callaerts-Végh, Zsuzsanna; Janssens, Veerle;
  Country: Belgium

  poster, selected for oral presentation ispartof: EMBO Workshop 'Molecular and physiological basis of behavioural/cognitive defects in neurodevelopmental disorders' location:Bengaluru, India date:31 Oct - 3 Nov 2022 status: published

 • Open Access English
  Authors: 
  Gulaboski, Rubin;
  Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia

  This lecture is focused on the rules of nomenclature of basix inorganic compounds such as oxides, hydroxides, acids, and salts and their application in medicine. Lecture is suitable for the students of General Medicine.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Miteva, Natasha;
  Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
  Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia

  Главната цел на маркетинг менаџментот е да креира и да примени ефикасни маркетинг програми коишто ќе придонесат кон развој и исполнување на широки бизнис цели. Оваа е-скрипта претставува прв дел и е наменета за студентите коишто го изучуваат предметот Маркетинг менаџмент на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Основната цел е да даде придонес во воведувањето и изучувањето на областа на маркетинг менаџментот вклучувајќи ги основните активности како развој на маркетинг стратегии и планови, разгледување на маркетинг наоди и перформанси поврзување со потрошувачи, градење на силни брендови, формирање на пазарни понуди, испорака на вредност и креирање на успешен долгорочен раст. Материјата нуди практични базични знаења и е приспособена кон потребите и знаењата на студентите од додипломски студии. Дополнително, концизното и експлицитно презентирање на оваа проблематика дава можност за користење на материјалот како за студентите, така и за сите заинтересирани за оваа област. Како прво издание, оваа е-скрипта не ја исклучува можноста за постоењето на одредени недостатоци, а секоја добронамерна сугестија и забелешка ќе биде прифатена со особено задоволство.

 • Open Access English
  Authors: 
  Vaneynde, Pieter; Reynhout, Sara; Lenaerts, Lisa; Verbinnen, Iris; Janssens, Veerle;
  Country: Belgium

  poster selected for oral presentation ispartof: EMBO workshop 'Molecular and physiological basis of behavioural/cognitive defects in neurodevelopmental disorders' location:Bengaluru, India date:31 Oct - 3 Nov 2022 status: published

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Miteva, Natasha;
  Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
  Country: Former Yugoslav Republic of Macedonia

  Главната цел на маркетинг менаџментот е да креира и да примени ефикасни маркетинг програми коишто ќе придонесат кон развој и исполнување на широки бизнис цели. Овој е-практикум е наменет за студентите коишто го изучуваат предметот Маркетинг менаџмент на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Основната цел е да поттикне размислувања и дискусии кои ќе придонесат во решавањето на проблеми со кои се соочуваат маркетинг менаџерите во сите организации ширум светот. Вежбите во практикумот се поврзани со материјата обработена во е-скриптата Маркетинг менаџмент. На почетокот се дадени и предлог-теми за изработка на проектни задачи по истоимениот предмет. Како прво издание, овој е-практикум не ја исклучува можноста за постоење на одредени недостатоци, а секоја добронамерна сугестија и забелешка ќе биде прифатена со особено задоволство.

 • Open Access English
  Authors: 
  Tjemkes, BV;
  Publisher: Vrije Universiteit Amsterdam
 • Open Access English
  Authors: 
  Vandermeulen, Wout;
  Country: Belgium

  ispartof: XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians location:Istanbul date:12 Oct - 14 Oct 2022 status: accepted

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access English
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.