Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
562 Research products, page 1 of 57

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • DK
 • Danish
 • Online Research Database In Technology

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 0,151 mg/kg af profenofos og 0,067 mg/kg af etofenprox i en prøve af chilipeber. MRL er 0,01* mg/kg for begge stoffer.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Ravn-Haren, Gitte; Christensen, Tue;
  Country: Denmark

  DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, blevet bedt om at foretage en risikovurdering af tilsætningen af C-vitamin (64 mg pr. 100 g) og E-vitamin (17 mg pr. 100 g) til vingummi.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annette; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 0,026 mg/kg af thiamethoxam i en prøve af koriander. MRL er 0,01* mg/kg.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annette; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Skov, Christian;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Tag med Fangstjournalen på Å-fiskeri efter havørred og se hvor nemt det er at bidrage med data til glæde for dig selv og for forskningen.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et restindhold på 7 mg/kg af dithiocarbamat, 0,21 mg/kg af metalaxyl og 0,048 mg/kg af nikotin. MRL er 0,05* mg/kg for dithiocarbamat (ziram) og 0,01* mg/kg for metalaxyl, mens de...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Berg, Søren;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder. Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er der kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Bundfiskene bør man fortsat ikke spise, og dermed er bundmede forbudt.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Berg, Søren;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Der drives erhvervsfiskeri efter gedde i enkelte af landets fjorde og søer med nedgarn og bundgarn. Siden 2003 har den årlige fangst svinget mellem 7,7 tons (2006 og 2020) og 18,3 tons (2009).

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Skov, Christian; Jørgensen, Casper Gundelund;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  I løbet af de næste måneder skydes å-fiskeriet efter havørreder for alvor i gang. Vi kigger frem mod 2021 sæsonen med en status over fiskeriet de seneste fem år. Her kan vi glæde os over at Fangstjournalens tal peger på, at der er blevet lidt kortere mellem havørrederne...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Petersen, Annika Boye;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af en prøve af xanthangummi med restindhold af ethylenoxid på 0,25 mg/kg. Endvidere ønskes en risikovurdering af produkter den pågældende prøve af xanthangummi har været anvendt i.