Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
96 Research products, page 1 of 10

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Closed Access
 • DK
 • University of Southern Denmark Research Output

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Closed Access English
  Authors: 
  Jespersen, Christian;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Afhandlingen analyserer i hvilket omfang Traktatfrihederne forpligter medlemsstaterne til at yde kompensation for underskud til koncerner og til selskaber med faste driftssteder. Afhandlingen er inddelt i otte kapitler. Afhandlingens kapitel 1 præsenterer emnet, problem...

 • Closed Access English
  Authors: 
  Steinsdóttir, Herdís Guðlaug;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Naturvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Metan er en drivhusgas 28 gange stærkere end CO2. De seneste års udvikling i atmosfæriskemetankoncentrationer har udfordret vores forståelse af det globale metankredsløb ogunderstreget behovet for at forbedre vores estimater af metakilder og optag. Kystnære zoner erbåde...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access English
  Authors: 
  Rotbain, Emelie;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en kræftsygdom i blod, lymfeknuder, milt og knoglemarv. Omkring 450 personer får stillet diagnosen CLL årligt i Danmark. De fleste har ikke symptomer på sygdom ved diagnosen og har derfor ikke behov for behandling. Mange for dog behand...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access English
  Authors: 
  Thomasen, Rikke Scheel;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Naturvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Der er en stigende interesse for alternativ behandling af patogene infektioner i både i forskningsverdenen og i samfundet grundet antibiotika resistensudviklingen samt mangel på effektiv behandling mod nogle bakterielle infektioner. I årtier har frie fedtsyrer (FFS) vær...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access English
  Authors: 
  Mellupe, Renata;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Forskning i, hvordan stressfaktorer i forbindelse med udfordringer og hindringer påvirker performance, er vokset stærkt frem i litteraturen om organisatorisk stress. Vores forståelse af de mekanismer, som kan forklare disse effekter, er dog stadig begrænset. Denne artik...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access English
  Authors: 
  Radl-Karimi, Christina Mathilde;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Samskabelse er et lovende koncept for meningsfulde og autentiske partnerskaber mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Samskabelse er et alternativ til markedsproduktion af offentlige ydelser og argumenterer for, at velfærd altid skabes i et fællesskab af borgere og...

 • Closed Access Danish
  Authors: 
  Storm, Louise Kamuk;
  Publisher: LinkedIn
  Country: Denmark
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access English
  Authors: 
  Dokkedahl, Sarah Bøgelund;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  Partnervold er et folkesundhedsproblem, som kan have alvorlige psykiske konsekvenser. Vi har som samfund et ansvar for at forebygge denne vold og beskytte dens ofre. I et forsøg på at bidrage med ny viden fokuserer denne afhandling på psykisk vold og hvordan denne under...

 • Closed Access English
  Authors: 
  Krogsøe, Kevin;
  Publisher: Syddansk Universitet. Det Tekniske Fakultet
  Country: Denmark

  Partikeltællere baseret på lysudsluknings princippet bliver brugt i vid udstrækning i industrielle applikationer, og leverer værdifuld information vedrørende graden af partikelforurening i smøreolien på maskiner. Til trods for dens udbredelse er dokumentationen af denne...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Closed Access Danish
  Authors: 
  Wiedemann, Finn;
  Publisher: Kommunernes Lederweb
  Country: Denmark