Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
247 research outcomes, page 1 of 25
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Haydaroğlu, Ayfer; Kumbaracı, Banu Sarsık; Yalman, Deniz; Özkök, Serdar; Cüreklibatır, İbrahim; Nazlı, Okay; Kalemci, Serdar;

  Amaç: Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde 1992-2017 arası kanser tanı ve tedavisi yapılan prostat kanseri (PK) tanılı 4792 hastanın epidemiyolojik özellikleri, tedavi modaliteleri ve sağkalım özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: EÜ Kanserle Savaş A...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demir, Derya; Özsan, Nazan; Demir, Emre; Arslan, Ayşenur; Davulcu, Eren Arslan; Soyer, Nur Akad; Hekimgil, Mine;

  Amaç: Hodgkin dışı lenfomalar (NHL), lenfoproliferatif hastalıkların da yer aldığı heterojen bir gruptur. Bu çalışmada, NHL olgularının epidemiyolojik analizlerinin yapılması, global sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniv...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Acar, Ayda; Yoldaş, Ayşe Hande; Yaman, Banu; Ceylan, Can; Burçak, Şaziye Karaca; Esassolak, Mustafa; Karaarslan, Işıl;

  Aim: We aimed to evaluate the epidemiological and survival characteristics of patients diagnosed as melanoma in the database of Ege University Hospital between 1992-2017. Materials and Methods: The data of 1530 patients diagnosed with melanoma enrolled at Ege University...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ünal, Nalan Gülşen; Demir, Halit Batuhan; Sezak, Murat; Özkök, Serdar; Karaca, Burçak; Karabulut, Bülent; Haydaroğlu, Ayfer;

  Aim: The study aimed to investigate epidemiologic and overall survival (OS) characteristics of esophageal cancers (EC). Materials and Methods: Data of Ege University Cancer Control and Research Center were screened between 1992-2017 retrospectively. Data recorded in the...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ünal, Nalan Gülşen; Yalman, Deniz; Demir, Halit Batuhan; Sezak, Murat; Sezer, Taylan Özgür; Burçak, Şaziye Karaca; Haydaroğlu, Ayfer;

  Amaç: Bu çalışmada mide kanserinin (MK) epidemiyolojik ve genel sağkalım (GSK) özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezine (EÜKAM) 1992- 2017 yıllarında kayıtlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Haydaroğlu, Ayfer; Sert, Fatma Yelkenci; Caner, Ayşe;

  Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH) kanser veri tabanında birden çok sayıda kanserleri olan Çoklu Primer Kanser (ÇPK)’li olguların sayıca artışı dikkat çekici bulunmuş, bu artışın istatistik olarak analizi planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: EÜH’de EÜKAM tarafından CANRE...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özdemir, Murat; Çetinkalp, Şevki; Caner, Ayşe; Şimşir, Ilgın Yıldırım; Özgen, Gökhan; Ertan, Yeşim; Haydaroğlu, Ayfer;

  Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-2017 yılları arasında tanı alan ve tedavisi yapılan 8.450 tiroit kanserli olgunun epidemiyolojik ve sağ kalım özelliklerini analiz etmek ve sonuçlarını literatürle karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi K...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Acar, Ayda; Yaman, Banu; Yanmaz, Ayris; Yoldaş, Ayşe Hande; Karaarslan, Işıl; Akalın, Taner; Ceylan, Can;

  Amaç: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki 1992-2017 yılları arası melanom dışı malign deri kanseri tanısı alan hastaların epidemiyolojik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş A...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çavuşoğlu, Yüksel; Altay, Hakan; Cahn, Avivit; Çelik, Ahmet Duran; Demir, Şerafettin; Kılıçaslan, Barış; Raz, Itamar;

  Sodyum glikoz ko-transporter-2 inhibitörleri (SGLT-2i), glükoz geri emiliminin sağlandığı böbrek proksimal tübüllerinde glikoz reabsorbsiyonunu engelleyip glükozuri, diürez ve natriüreze neden olarak etkili olan yeni antidiyabetik ajanlardır. Geniş çaplı randomize klini...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demir, Derya; Vural, Filiz; Özsan, Nazan; Demir, Emre; Keklik, Fatma; Paşayev, Tural; Saydam, Guray;

  Aim: Acute leukemia/lymphoma and myeloid sarcoma originated from hematopoietic precursor cells are clonal neoplastic proliferations. The aim of this study was to evaluate the epidemiological analysis of patients and compare them to global findings. Materials and Methods...

247 research outcomes, page 1 of 25