Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,891 Research products, page 1 of 1,090

 • Other research products
 • Other ORP type
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgsko...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Restricted Norwegian
  Authors: 
  Garcia, Ana Maria Macias;
  Publisher: Edicions Bellaterra
  Country: Denmark

  Det er en udbredt forestilling, at mennesket grundlæggende er dovent og egoistisk. På baggrund af ny forskning leverer forfatterne en menneske- og samfundsanalyse, der viser, at mennesket biologisk har et indbygget talent for samarbejde, hjælpsomhed og omsorg.Homo Solid...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Skaar, Elin;
  Country: Norway

  GRANSKING: Her er ei oppmoding til sannings- og forsoningskommisjonen: Skap debatt, skap forventningar og involver majoritetsbefolkinga. Få oss til å venta på sluttrapporten med entusiasme!

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rette for og styrke den tverrfaglige forskningen?

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Olsen, Dag Rune; Brekke, Camilla;
  Country: Norway

  Source: https://www.nordlys.no/. I disse dager jobber vi med høringssvar til de reviderte retningslinjene for kontroll av kunnskapsoverføring, det såkalte eksportkontrollregelverket. Som et mørkt bakteppe, ligger krigen i Ukraina og myndighetenes årlige trusselvurdering...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Alm, Siril; Aadland, Eli Kristin; Almli, Valerie Lengard; Capodistrias, Paula; Grimsby, Gard Sveinung; Nordbø, Torunn Karlsen; Schrøder, Anne Marie; Skallerud, Wenche; Elstad Stensgård, Aina; Wergedahl, Hege; +1 more
  Country: Norway

  Source at https://www.nettavisen.no/. Krig, nedbør og økte priser på olje, kunstgjødsel og papiremballasje fører til kornkrise som gjør at Ola og Kari Nordmann må betale mer for sitt daglige brød i tiden fremover.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Source at https://www.nordnorskdebatt.no/vi-ma-halde-kontakten-med-russiske-akademikarar-og-intellektuelle/o/5-124-172846. «Eit kvart folk, og særleg det russiske, vil klare å skilje ekte patriotar frå avskum og forrædarar og kjem ganske enkelt til å spytte dei ut som e...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Source at https://www.dagogtid.no/ordskifte/vi-ma-halde-kontakten-med-russiske-intellektuelle-6.71.25234.35cb0cc704. Krigen i Ukraina har til fulle vist kva slags regime vi har i vårt største granneland. Russland er styrt av menneske som har rana til seg store verdiar f...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien;
  Publisher: Zenodo

  Innovasjonsmodellen for økt frivillighet omhandler hvordan personsentrert frivillighet kan gi økt livsglede og motivasjon for refleksive frivillige på livsgledehjem slik at man kan rekruttere og ikke minst beholde dem.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bygnes, Susanne;
  Publisher: The University of Bergen. Department of Sociology
  Country: Norway