Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
653 research outcomes, page 1 of 66
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Ca...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Ca...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactes estrets; Escoles; Gestió Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactos estrechos; Escuelas; Gestión Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Close contacts; Schools; Management Cartell informant de com ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Ca...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Variant delta; Símptomes Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Variante delta; Síntomas Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Delta variant; Symptoms Cartell adreçat a la ciutadania informant dels símptomes de l...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Ca...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Quarantena; Contactes estrets; Proves Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Cuarentena; Contactos estrechos; Pruebas Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Quarantine; Close contacts; Tests Cartell adreçat a la c...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Medicaments; Alta hospitalària; Farmàcia comunitària Medicamentos; Alta hospitalaria; Farmacia comunitaria Medications; Hospital discharge; Community pharmacy En aquesta infografia s’apunten les qüestions que cal tenir en compte sobre la medicació després d’una estada h...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Departament de Salut

  Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures organitzatives; Centres educatius Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas organizativas; Centros educativos Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Organizational measures; Schools Cartell informatiu...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunes; Administració; Pfizer/BioNTech; Moderna/Lonza; Oxford/AstraZeneca Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunas; Administración; Pfizer/BioNTech; Moderna/Lonza; Oxford/AstraZeneca Coronavirus SARS-CoV-2; COVID...

653 research outcomes, page 1 of 66