Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
62 Research products, page 1 of 7

 • Other research products
 • 2018-2022
 • Other ORP type
 • SE
 • Publikationer från Stockholms universitet
 • Hal-Diderot
 • Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för ämnesdidaktik
  Country: Sweden

  I denna översikt belyser vi skolämnet svenska som andraspråk (sva) med utgångspunkt i några internationella utblickar. Inledningsvis tar vi avstamp i den svenska kontexten, med en historisk tillbakablick och genom att redogöra för och diskutera vad som utmärker den unik...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Avby, Gunilla; Kjellström, Sofia;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Riad, Tomas;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  Hur man uppfattar, läser och förstår språk kallas reception och står i kontrast till produktion, som handlar om att tala och skriva. Receptionen uppfattas numera som en mycket aktiv process när man lär sig språk och den innehåller flera moment som vi ska uppmä...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Wulff, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen
  Country: Sweden

  Writing is key in anthropology, as one of its main modes of communication. Teaching, research, publications, and outreach all build on, or consist of, writing. This entry traces how anthropological writing styles have evolved over time according to changing politics in ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Mesch, Johanna; Cortes, Elísabet Eir;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för teckenspråk
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  De Luca, Anna; Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Publicerad i Kluwer Arbitration Blog 2021-11-05

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svendsen, Jens Martin;
  Publisher: Stockholms universitet, Marknadsföring
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Nordlund, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning. Texten belyser också...

 • Open Access English
  Authors: 
  Fleury, Luana Candido; Fournier, Marie; Volvach, Natalia;
  Publisher: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Country: Sweden

  The Linguistic Landscape of Covid-19 Workshop

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Aldenius, Erica; Severyd, Victor;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Att lyfta fram språket i matematiken kan stötta många elever i sin förståelse, både elever med svenska som modersmål och flerspråkiga elever. Forskning kring matematik och flerspråkighet visar att elever gynnas av tvåspråkig undervisning tillsammans med exempelvis moder...