Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
63 Research products, page 1 of 7

 • Other research products
 • 2017-2021
 • Other ORP type
 • SE
 • Publikationer från Stockholms universitet
 • Hal-Diderot
 • Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Avby, Gunilla; Kjellström, Sofia;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Riad, Tomas;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  Hur man uppfattar, läser och förstår språk kallas reception och står i kontrast till produktion, som handlar om att tala och skriva. Receptionen uppfattas numera som en mycket aktiv process när man lär sig språk och den innehåller flera moment som vi ska uppmärksamma i denna inledande text. Texten syftar till att ge en bakgrund till de följande modultexterna, och till att särskilt lyfta fram några centrala faktorer som har generell betydelse både för receptionen av språk, och för utvecklandet av receptiva färdigheter hos elever i skolåldern. Efter en inledande beskrivning av de olika steg man kan urskilja i receptionen, diskuteras vikten dels av att placera ett första ordförråd i långtidsminnet, dels av att sträva mot automatisering av avkodningsförmågan. Vi återkommer sedan till dessa centrala frågor från ett par olika synvinklar under rubriken fonologisk medvetenhet. På vägen ges en del resultat från forskning och några metodiska tips för ordinlärning och avkodningsträning.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Wulff, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen
  Country: Sweden

  Writing is key in anthropology, as one of its main modes of communication. Teaching, research, publications, and outreach all build on, or consist of, writing. This entry traces how anthropological writing styles have evolved over time according to changing politics in the discipline. It starts out in the late nineteenth century, showing how early writings in the discipline aimed to be objective. While writing anthropology in a literary mode goes a long way back, it was not until the 1970s that writing began to be collectively acknowledged as a craft to be cultivated in the discipline. This led to a boom of experimental ethnographic writing from the 1980s, as part of the ‘writing culture’ debate. The idea behind experimental narratives was that they might convey social life more accurately than conventional academic writing. Today, literary production and culture continue to be a source of inspiration for anthropologists, as well as a topic of study. Anthropological writing ranges from creative nonfiction to memoirs, journalism, and travel writing. Writing in such non-academic genres can be a way to make anthropological approaches and findings more widely known, and can inspire academic writing to become more accessible. Recent developments in anthropological writings include collaborative text production with interlocutors and artists. However, the tendency for experimentation is also held in check, as publishing in academic publication formats and featuring in citation indices is crucial for anthropologists’ careers. Still, as our writing moves increasingly online, there is a growth of flexible formats for publishing, including online books, essays on current affairs, and conversations in journals. The Cambridge Encyclopedia of Anthropology (CEA) is an open-access teaching and learning resource.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Mesch, Johanna; Cortes, Elísabet Eir;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för teckenspråk
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  De Luca, Anna; Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Publicerad i Kluwer Arbitration Blog 2021-11-05

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svendsen, Jens Martin;
  Publisher: Stockholms universitet, Marknadsföring
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Nordlund, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning. Texten belyser också flerspråkig och multikulturell matematikundervisning samt hur verklighetsanknutna matematikuppgifter kan utformas.

 • Open Access English
  Authors: 
  Fleury, Luana Candido; Fournier, Marie; Volvach, Natalia;
  Publisher: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Country: Sweden

  The Linguistic Landscape of Covid-19 Workshop

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Aldenius, Erica; Severyd, Victor;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Att lyfta fram språket i matematiken kan stötta många elever i sin förståelse, både elever med svenska som modersmål och flerspråkiga elever. Forskning kring matematik och flerspråkighet visar att elever gynnas av tvåspråkig undervisning tillsammans med exempelvis modersmålslärare eller jämnåriga, såväl som av en matematikundervisning som bedrivs språkutvecklande.

 • Open Access English
  Authors: 
  Undeman, Emma; Rasmusson, Kristina; Kokorite, Ilga; Leppänen, Matti; Mørk Larsen, Martin; Pazdro, Ksenia;
  Publisher: Stockholms universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum
  Country: Sweden

  Urban wastewater treatment plants are important collection points for many chemical contaminants, often called micropollutants, which are widespread in the aquatic environment. Currently, this issue is not being sufficiently addressed by regional policy and EU-wide legislation. The EU’s Zero Pollution Ambition, the Chemicals Strategy for Sustainability and the likely revision of the Urban Waste-water Treatment Directive now provide opportunities to address this issue. Measures to prevent the emissions of micropollutants via wastewater treatment plants are needed both up- and downstream, to ensure policy coherence between EU water and chemicals legislation.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.