Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8,270 Research products, page 1 of 827

 • Other research products
 • NO
 • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samle...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Mark, Michael Spjelkavik; Klitkou, Antje;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Til sammenligning klarte Norge å redusere utslippene med 4,5 prosent fra 1990 til 2021. Dessuten skal No...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Aarbakke, Jarle;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Professor Jarle Aarbakke (f. 1942) var rektor ved Universitetet i Tromsø (nå UiT Norges arktiske universitet) i perioden fra 2001 til 2013. Skriftet «Fra regionalpolitisk redskap til nasjonal politisk aktør: Rektorarkiv for Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø 1.1.200...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Source at https://khrono.no/fire-forslag-for-forskningssamarbeid-med-russland/674042. Norske myndigheter har bestemt at vi skal fryse samarbeid på institusjonsnivå. Samtidig har myndighetene gjort det klart at Norge ikke deltar i noen akademisk boikott. Hvordan navigere...

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Barth, Theodor;
  Publisher: KHIO
  Country: Norway

  Lysark og manuskript. Forelesningen begrunner og demonstrerer en visuell inngang til analysen av et Biedermeier maleri (Wilhelm Bendz, 1830), fra den danske «guldalderen», for å utkrystallisere en bakgrunnsforståelse av det moderne, og tiden vi lever i nå. Et interiør p...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Bøe, Leah Katharina Knudsen;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • Other research product . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Eidem, Bjørn; Melås, Anders Mahlum;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Krogsrud, Ragna Baklund;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Innledning og bakgrunn: Søvn spiller en sentral rolle for barnets generelle utvikling. Om lag en tredjedel av sped- og småbarn har en form for søvnproblem, og er en av hovedgrunnene til at foreldre oppsøker helsetjenesten. Temaet søvn skal berøres i alle konsultasjoner ...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Nordby, Birgit;
  Publisher: Kunsthøgskolen i Oslo
  Country: Norway

  Emnekode og emnenavn/ fag: PPDPE Pedagogikk og PPDFD Fagdidaktikk Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2017

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Maldia, Jackelyn;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Videreutdanning i kreftsykepleie Innledning: Pasient medbestemmelse er en prosess der beslutninger om pasientbehandling tas i samarbeid med pasienten, helsepersonell og pårørende. Scenariet kan også være annerledes, spesielt for kreftpasienter i sluttfasen av livet. Døe...