Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
6,549 Research products, page 1 of 655

 • Other research products
 • LT

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Lesutienė, Jūratė; Andrašūnas, Vaidotas; Čerkasova, Natalja; Gasiūnaitė, Zita Rasuolė; Idzelytė, Rasa; Ivanauskas, Edgaras; Kaziukonytė, Karolina; Mėžinė, Jovita; Vilkevičiūtė, Jolanta;
  Country: Lithuania
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Authors: 
  Gurklienė, Audronė;
  Country: Lithuania

  Parengė Studijų ir studentų komitetas

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  English
  Authors: 
  Gurklienė, Audronė;
  Country: Lithuania

  parengė Studijų ir studentų komisija

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Authors: 
  Pranckutė, Raminta; Sajetienė, Orinta;
  Publisher: VILNIUS TECH Biblioteka
  Country: Lithuania

  Darbuotojų publikacijos savaitės laikotarpiu įtrauktos į Web of Science (Clarivate Analytics) ir Scopus (Elsevier) duomenų bazes

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Stepukonienė, Inga;

  Tyrimui pasirinktas XIX a. antrojoje pusėje Kauno gubernijai priklausęs Čekiškės miestelis ir jo apylinkės, kur knygnešiai gana uoliai platino iš Prūsijos pargabentus lietuviškus leidinius. Tyrimo objektas – draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo veikla Čekiškės apyl...

 • Other research product . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Noreika, Alvydas;

  Įvadiniame šio „Filosofijos. Sociologijos“ numerio straipsnyje glaustai apžvelgiami publikuojami tekstai ir atskleidžiamas jų ryšys su nūdienos aktualijomis. Moksliniai straipsniai pagal temas suskirstyti į tris grupes: vienuose nagrinėjami socialinės ir politinės filos...

 • Open Access English
  Authors: 
  Mockienė, Liudmila; Tamošiūnienė, Lora; Vabalaitė, Rūta Marija;

  Santrauka Analizuoti kunigo Juozapo Čepėno (1880–1976) moralės filosofijos idėjas skatina tai, kad nors jis ir yra publikavęs straipsnių apie F. Nietzsche’ę ciklą, bet kaip filosofas nėra gerai žinomas. Pirmiausia straipsnyje aptariami J. Čepėno filosofines pažiūras suf...

 • Open Access English
  Authors: 
  Kamandulienė, Asta; Kulbokas, Žilvinas;

  Straipsnyje analizuojama Lietuvos pieno sektoriaus įmonių finansinė veikla ir ją lemiantys veiksniai. Finansinė veikla matuojama pagal Ekonominės pridėtinės vertės (EVA) rodiklį, darbo jėgos produktyvumą, pajamas iš eksporto, bendrąjį pelningumą ir skolos kaštus – kaip ...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Vabalaitė, Rūta Marija;

  Straipsnis yra Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcijos istorijos analizės, pradėtos Lietuvos mąstytojų pirmųjų pažinčių su šio filosofo idėjomis nepriklausomybės laikotarpiu tyrinėjimais, tęsinys. Straipsnyje gvildenami Vydūno idėjų santykiai su joms prima facie i...

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Mažuolienė, Julija;

  Straipsnyje nagrinėjama moderniojoje visuomenėje itin aktuali ekonominė moterų ir vyrų lygybė verslo sektoriuje, moterų antreprenerystės formavimosi problematika įgyvendinant lyčių lygybės politiką versle. Moterų dalyvavimas inovacijų, informacinių technologijų ir socia...