Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,371 Research products, page 1 of 1,038

 • Other research products
 • FI
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Vesa Kaleva;
  Publisher: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
  Country: Finland

  Organisaatiot joutuvat reagoimaan yhä ankarampaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tullessamme 2020-luvulle itseohjautuvuus on noussut uudelleen esiin yhtenä mahdollisuutena etsittäessä ratkaisuja tehokkuuden, ketteryyden ja työhyvinvoinnin haasteisiin. Itseohjautuvuus ei...

 • Other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Vainio-Puhju, Valto;
  Country: Finland

  Työn tavoitteena on selvittää, miten monialaisessa perheyrityksessä toteutetaan sukupolvenvaihdos onnistuneesti ja kannattavasti sekä mitä seikkoja ja tekijöitä prosessin aikana tulee ottaa huomioon. Lisäksi työssä perehdytään kohdeyrityksen hallitustyöskentelyyn ja sen...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Immonen, Juho;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, voidaanko keyhole TIG-hitsauksella hitsata seostetusta laatuteräksestä valmistettujen painelaitteiden pohjapalkoja. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää käytössä olevia pohjapalon hitsausmenetelmiä. Tutkimuksessa pyritt...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Maukonen, Arttu;
  Country: Finland

  Kandidaatintutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suunniteltu strategia kyetään toteuttamaan yritysmaailmassa onnistuneesti, implementointikeinojen avulla. Tutkimus käsittelee strategian ja sen käytännön toteuttamista tutkivaa kirjallisuutta sekä teoreettisia viite...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Peltonen, Linus;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Teollisuus 4.0 konseptia ja sen teknologioita hyödynnetään metsäteollisuuden toimitusketjuissa. Tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan puun hankintaa, hakkuita, metsänhoitoa, tuotantoa ja logistiikkaa. Tutkimuksessa se...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Chi, Henri;
  Country: Finland

  Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda case yritykselle yhteistyömalli tuotannon ja kunnossapidon välille, jossa hyödynnettäisiin case yrityksen nykyisiä digitaalisia tietojärjestelmiä. Yhteistyömallin suunnittelun tueksi suoritettiin tutkimusosuus, jossa tutkittiin te...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Jalovaara, Minna;
  Country: Finland

  Tietojärjestelmien jatkuva oppiminen on tietotyöntekijälle arkipäivää tänä päivänä. ERP-käyttöönotto kuitenkin asettaa suuren muutoksen ja tarpeen oppimiselle. ERP-käyttöönoton yksi menestystekijä on kouluttaminen, sillä uusi teknologia on tarpeen omaksua mahdollisimman...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Rytilahti, Laura;
  Country: Finland

  Koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset aiheuttivat monille yrityksille todellisen uhan taloudellisesta ahdingosta. Erityisesti ravintola-alan yritykset kärsivät näistä rajoituksista. Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Altmanin Z-...

 • Other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Kuru, Hanna;
  Country: Finland

  Tesla-turbiini on vanha keksintö, jota ei ole onnistuttu vielä hyödyntämään käytännössä. Pienen kokoluokan energiantuotantoratkaisujen kasvavan kysynnän myötä Tesla-turbiini on noussut viime vuosina uudelleen tutkimuskohteeksi. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutki...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Partanen, Opri;
  Country: Finland

  Teollisuus on yksi maailman suurimmista energiankäyttäjistä. Näin ollen siellä syntyy myös paljon hiilidioksidipäästöjä, joita tulisi vähentää radikaalisti ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää sähköistämällä teollisuuden lämmitys. Tässä...