Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
4,802 Research products, page 1 of 481

 • Other research products
 • 2017-2021
 • FI
 • Trepo - Institutional Repository of Tampere University

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Huitti, Emmi; Kivistö, Roosa;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä keinoin varhaiskasvatuksen opettajat järjestävät suomi toisena kielenä (S2) -opetusta, ja miten se käytännössä toteutuu. Lisäksi kartoitettiin varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia yliopistopohjaisen koulutuksen an...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Laitinen, Tuuli;
  Country: Finland

  Ohjelmistotestauksen merkitys ohjelmistotuotannossa on suuri. Testauksen tarkoituksena on varmistaa kehitettävän ohjelmiston laatu ja toimivuus, joita ilman ohjelmiston arvo on minimaalinen. Tämän tutkielman aiheena on erityisesti testausautomaatiossa käytettävät ohjelm...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Malmström, Mikko;
  Country: Finland

  Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen juuret ulottuvat kauas sosiaalivakuutuksen syntyyn 1800-luvulle ja se on kokenut monta muutosta historiassa. Euroopan unioniin liittymisen seurauksena työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kilpailutekijöitä oli mahdollistettav...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lundell, Maija;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Päivänsalo, Elias;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Päivärinne, Pekka;
  Country: Finland

  Tämän työn tarkoituksena on tutkia bayes-verkkoa. Työn tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) Millaisiin sovelluksiin bayes-verkkoa voidaan käyttää luotettavuustekniikassa? (2) Mitä hyötyjä bayes-verkosta on vianmäärityksessä verrattuna flow-kaavioon...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Saarimaa, Juho;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ruoti, Miina;
  Country: Finland

  Rakennukset on jäykistettävä vaakakuormia vastaan niiden pystyssä pysymisen takaamiseksi. Yksi tapa rakennusten jäykistämiseen on levyjäykistys. Tässä työssä käsitellään puu- ja rakennuslevyjä sekä niiden käyttöä levyjäykistyksen osana. Työn tavoitteena on tarkastella l...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Pehkonen, Ida;
  Country: Finland

  Palvelumuotoilua voidaan käyttää keinona uusien palveluiden ja jo olemassa olevien kehittämiseen. Palvelumuotoilu yhdistää useita tieteenaloja ja sen periaatteisiin kuuluvat muun muassa ihmiskeskeisyys, kokonaisvaltaisuus ja mullistavuus. Tässä työssä tutkitaan, millais...

 • Open Access English
  Authors: 
  Vartiainen, Ville;
  Country: Finland

  When imaging transparent specimens (e.g., red blood cells, tissue, bacteria) using an ordinary light microscope, the captured images are low-contrast due to low light absorption. However, the light diffracts and its phase changes when passing through the specimen and th...