Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
247 research outcomes, page 1 of 25
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aslan, Özden;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Spinal anestezi, sezaryen doğumlarda tercih edilen bir anestezi tekniğidir. Profilaktik tedavi yapılmadığında, bu tekniğin en yaygın ve korkulan yan etkisi, %80'in üzerinde görülen hipotansiyon insidansıdır. Bu; hem anne hem de fetüs için önemli morbiditeye neden olabil...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yaka, Mutlu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.04.2020 tarih ve 2020TIPF008 nolu kararı ile desteklenmiştir Granüloza hücrelerinin ve kumulus hücrelerinin primer oositin olgun oosite dönüşümü sırasında ona en yakın olan ve onun...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güner, Recep;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Anestezide opioid kullanımının getirdiği komplikasyonlar sıklıkla konuşulmaktadır. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERKP) işlemlerinde rutin opioid kullanımının yanında indometazin ile opioidsiz anestezi protokolünün etkisi son yıllarda tartışılmaktadır. Bu ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gavcar, Erdal Görkem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Ergenlerde kendine zarar verme davranışı (KZVD), son yıllarda üzerine çok sayıda araştırma yapılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. KZVD ile ağrı arasındaki ilişkiye yönelik çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. KZVD sergileyen kişilerin ağrı eşiği değerlerinin daha yük...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kolak, Erkan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Fibromiyalji sendromu (FMS); yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, uyku bozukluğu, kognitif fonksiyonlarda bozulma ve anksiyete gibi semptomlarla seyreden nedeni bilinmeyen kronik bir sendromdur. FMS’de tam olarak iyileşme sağlayan tedavi şeması henüz açık bir şekilde belirgi...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kemancı, Aykut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  BU ÇALIŞMA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ’NİN 24/12/2019 TARİH VE 2019TIPF027 NO’LU KARARI İLE DESTEKLENMİŞTİR. Peroksizom proliferatör-aktif reseptörleri (PPAR), lipit ve karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen ligand-aktif nükl...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akcan, Serkan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Koroner arter bypass cerrahisinde (CABG) LİMA ve radial arter greftleriyle birlikte safen ven (SVG) grefti sıklıkla kullanılan bir grefttir. Teknik olarak genellikle Cx, RCA ve Diagonal damarlarda tercih edilirler. Proksimal anastamoz ise Asendan aorta yapılır. Çoklu da...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Merve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tp Fakültesi

  İnfektif endokardit son yıllarda görülme sıklığı artan, mortalitesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Altta yatan kalp hastalıkları, kronik hastalıklar, sağlık bakımı ilişkisi, ileri yaş, intravenöz (İV) madde kullanımı gibi hazırlayıcı faktörler, hastalığın insidansı...

  Add to ORCIDorcid
 • Perkütan endobiliyer ablasyon (radyofrekans ve mikrodalga ablasyon) tedavileri genellikle malign biliyer darlıklarda metalik stentleme öncesi uygulanan ve stent açık kalma süresini arttırmayı amaçlayan işlemlerdir. Çalışmamızın amacı perkütan endobiliyer ablasyon tedavi...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Avci, Neslihan Esra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.04.2020 tarih ve 2020/2 nolu kararı ile desteklenmiştir(2020TIPF011). Yağ dokuda kahverengileşme, enerji tüketimini artırmaya ve obeziteyi azaltmaya yardımcı olan bej yağ doku hücr...

  Add to ORCIDorcid
247 research outcomes, page 1 of 25