Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
6,327 research outcomes, page 1 of 633
 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Jorba, Ferran; Santos, Teresa; Azorín, Cristina;

  Un dels objectius de les biblioteques és el de preservar els seus documents. Aquesta preservació quedaria incomplerta si no anés acompanyada de la difusió. Fa temps anys, la digitalització donà resposta a aquestes dues necessitats. Durant els anys de la bonança econòmic...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Grup d’Infermeres Clíniques Territorials del programa ARES-AP; Ríos Jiménez, Ana; Artigas Lage, Montse; Juvé Udina, Eulàlia;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Plans de cures; Atenció primària; Cures bàsiques; Infermeria

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Cáncer de pulmón no microcítico metastásico; Inmunoterapia; Terapia dirigida Càncer de pulmó no microcític metastàtic; Immunoteràpia; Teràpia dirigida Metastatic non-microcytic lung cancer; Immunotherapy; Targeted therapy Les pautes donen suport als professionals sanita...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Melé Francisco, Arnau;
  Publisher: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,

  Crear un entorn segur per la bicicleta és la millor manera d'incentivar el seu ús. Aquest treball analitza factors explicatius com el volum de trànsit, l'entorn físic, la infraestructura ciclista i la velocitat permesa amb el nombre d'accidents de bicicleta a la ciutat ...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Moliner Rodríguez, Jordi.;

  Document llistat.

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Publisher: Direcció General de Planificació i Recursos Sanitaris

  Codi infart; Codi IAM; Registre de dades; Registradors Código infarto; Código IAM; Registro de datos; Registradores Infarction code; IAM code; Data logging; Registrars El Registre del Codi IAM permet disposar d’informació actualitzada de les dades, analitzar els tipus d...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Romero Gómez, Gustavo;
  Publisher: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,

  El temporal Glòria de finals de gener del 2020 va tornar a deixar en evidència la necessitat de repensar el litoral, concretament aquell que pateix una pressió urbanística més forta. Partint d'aquesta premissa, aquest Treball de Fi de Màster participa de la necessària p...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  PADEICS Salut Comunitària;
  Publisher: Institut Català de la Salut

  Salut comunitària; Salut participativa; Guia de treball Salud comunitaria; Salud participativa; Guía de trabajo Community health; Participatory health; Work guide La proposta que fa aquesta guia engloba diferents aspectes comuns a la promoció de la salut, l’orientació c...

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Gerència del Medicament;
  Publisher: Servei Català de la Salut

  Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica per als centres de salut mental d’adults; IQF-CSMA

 • other research product . 2021
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Alcalde Rodrigo, Maria; Antonio, Maite; Auñón-Sanz, Carme; Espi-Soldevilla, Cristina; Farriols-Danés, Anna; Font-Ferré, Llorenç; González-Montes, Yolanda; García-Alonso, Maria E.; Gironella Mesa, Mercedes; López-Brunsó, Maria; ...
  Publisher: Institut Català d'Oncologia

  Tratamiento médico; Tratamiento con irradiación; Mieloma múltiple

6,327 research outcomes, page 1 of 633