Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
8,565 research outcomes, page 1 of 857
 • Международната научно-практическа конференция е организирана в изпълнение проект НФ-2-2021 „Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователс...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access
  Authors:
  Petrova, Pepa; Kostadinova, Iva; Alsulami, Majid;
  Publisher: Springer, Cham

  Automated test generation is an important component in the digital transformation of education. Assessing knowledge using tests is an objective, fast and effective. Electronic tests are effective in verifying knowledge but they also can be used for self-learning. Genera...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Pancheva, Evgenia; Niagolov, Georgi;
  Persistent Identifiers

  Annotated collection of source texts

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers

  Настоящият текст изследва тревожното наблюдение, основаващо се едновременно на данни и лични впечатления, че четенето, в България, но и в световен мащаб, е в опасност. Изхождайки от убеждението, че компетентното четене е предпоставка за всякакъв вид по-нататъшно образов...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: АИ "Ценов"
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: "За буквите - О писменехъ"

  Статията разглежда източниците, които правят възможна конститутивността на институционализацията. Тя представя концептуалното разбиране на тази проблематика от страна на Питър Бъргър и Томас Лукман. Текстът цели представянето на това схващане, а не толкова възможността ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: За буквите - О писменехъ

  В настоящата статия се предлага възможен авторски подход към възможното конструиране на познанието. Интерпретациите по него дебитират от различни философски направления. Едно от направленията, разгледани в статията е субективноидеалистическото – чрез обобщенията на Кант...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tsenov Publishing House

  Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Murphy, John;
  Publisher: Economic Alternatives

  This paper indicates how the massive fiscal deficits financed through creation of fiat money by central banks worldwide (undertaken in response to the 2020 coronavirus pandemic) may lead to either hyperinflation or stagflation. The current situation is explained to be c...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access
  Authors:
  Peykov, Nikolay;
  Publisher: Economic Alternatives

  The paper reveals the impact of the output gap of the various sectors on the total output gap in the Bulgarian economy. The HP filter procedure has been applied in order to evaluate the potential output of each sector. The results show different cyclical dynamics betwee...

8,565 research outcomes, page 1 of 857