Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
381 Research products, page 1 of 39

 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Finnish
 • Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line
 • Publikationer från KTH

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Ascher, Henry; Barghadouch, Amina; Berg, Lisa; Bäckman, Olof; Børsch, Anne Sofie; Dunlavy, Andrea; Eide, Ketil; Gauffin, Karl; Heikkilä, Elli; Hernandez Carretero, Maria; +19 more
  Publisher: Copenhagen

  Kaikilla Pohjoismailla on kerättynä erinomaista aineistoa pakolaislasten ja -nuorten tilanteesta. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia vertailla ja ymmärtää paremmin kunkin maan sosioekonomisen tilanteen ja nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen välisiä yhteyksiä. CAG...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit ovat tärkeä väline, jolla seurataan kehitystä kohti visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio 2030:n pohjoismaisten indikaattorien avulla voimme seurata Pohjolan ...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lunde Rasmussen, Christine;
  Publisher: Copenhagen

  Visio 2030:n tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio on kunnianhimoinen, ja siksi kehitystä on seurattava tarkkaan, jotta tietäisimme, miten pitkälle Pohjoismaat ovat päässeet vision toteutuksessa. Pohjoismai...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Kansainvälisestä näkökulmasta Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet edistyksellisiä LGBTI-alueella, mutta vaikka lainsäädäntö onkin osittain kohdallaan, selvitettävänä on yhä runsaasti haasteita ennen kuin LGBTI-ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet. Pohjoisma...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Skjold Frøshaug, Andrea; Stende, Truls;
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on toteuttanut kielitaitoa ja asenteita eri kieliä ja kulttuureita kohtaan kartoittavan kyselyn, johon osallistui yli 2 000 Pohjoismaissa asuvaa 16–25-vuotiasta nuorta. Kyselyn perusteella voidaan ennen kaikkea todeta, että nuorten itsens...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Tämä yhteistyöohjelma kuvaa maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston (MR-FJLS) vuosien 2021–2024 tärkeimpiä painopisteitä. Yhteistyöohjelman keskiössä ovat kestävä biotalous ja arvonmuodostus, Pohjoismaiden kestävät ja tervey...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on maailman vanhin yhteisö, jossa Pohjoismaat tekevät yhteistyötä niin ilmasto- ja ympäristökysymyksissä kuin koulutukseen, työpaikkoihin ja lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Pohjolan muodostavat viisi maata ja niihin kuuluvat kolm...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kysyneet 3 400 henkilöltä kaikkialta Pohjolasta, mitä he ajattelevat pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tästä raportista käy ilmi, onko yhteistyöllä kansan tukea. Entä mitä mieltä pohjoismaalaiset ovat Pohjoismai...

 • Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Tässä kulttuuripoliittisessa yhteistyöohjelmassa kuvataan kulttuuriministerineuvoston tärkeimmät painopistealueet vuosina 2021–2024. Ohjelman keskiössä on kulttuuri läpileikkaavana ja kantavana voimana yhteiskuntiemme kestävälle kehitykselle ja erityisesti kulttuurimini...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Publisher: Copenhagen

  Pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue. Viesti oli selkeä: pohjoismaisen yhteistyön tavoitetasoa haluttiin korottaa ja keskiöön nostaa aikamme suur...