Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Janz, Bruce B.; Schmiljun, André;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Filozoficzny UAM

  The article was copy-edited by a native speaker, Stephen Dersley, with the translation supported by the grant 261/WCN/2019/1 “Wsparcie dla Czasopism Naukowych” (2019-2020) in order to promote original Polish research worldwide. Machines have always been a tool or techni...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Remmers, Peter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Filozoficzny UAM

  A defining goal of research in AI and robotics is to build technical artefacts as substitutes, assistants or enhancements of human action and decision-making. But both in reflection on these technologies and in interaction with the respective technical artefacts, we som...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

  Add to ORCIDorcid
 • Wydział Biologii Grzyby z rodzaju Epichloë to pasożyty wielu traw. W stadium płciowym grzyb występuje w postaci podkładek na pędach trawy, w stadium bezpłciowym jest endofitem i jego obecność nie daje żadnych widocznych symptomów choroby. Celem badań było wyjaśnienie cz...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Mania, Wojciech;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Od lat 90. dyskutowany jest problem negatywnych zmian w miastach, które nazywane są kurczeniem się miast. Jest on obserwowany na całym świecie, szczególni...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Mielewczyk, Wojciech;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Instytut Historii Przedmiotem pracy są przemiany struktury agrarnej Wielkopolski w okresie międzywojennym. Autor przyjął szeroką definicję struktury agrarnej uwzględniającą, oprócz struktury obszarowej, również takie kryteria jak: rodzaje użytków ro...

  Add to ORCIDorcid
6 research outcomes, page 1 of 1