Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
253 research outcomes, page 1 of 26
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aslan, Özden;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Spinal anestezi, sezaryen doğumlarda tercih edilen bir anestezi tekniğidir. Profilaktik tedavi yapılmadığında, bu tekniğin en yaygın ve korkulan yan etkisi, %80'in üzerinde görülen hipotansiyon insidansıdır. Bu; hem anne hem de fetüs için önemli morbiditeye neden olabil...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gökmen, Gökhan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Tip 1 diyabet, insülin üreten pankreas beta hücrelerinin yıkımı sonucu insülin eksikliği ile seyreden, çocukluk çağı kronik metabolik hastalıklarından biridir. İnsidansı ve prevelansı coğrafi bölgeye, cinsiyete, yaşa, aile hikayesine ve etnik kökene göre değişkenlik gös...

  Add to ORCIDorcid
 • Günümüzde sık görülen fleksör zon 1-2 tendon kesilerinde, motor blok-turnike altında yapılan onarımlar ile WALANT tekniği kullanılarak yapılan onarımların fonsiyonel sonuçlarının karşılaştırılmasını amaçladık. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aci...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hasbey, İbrahim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Crohn hastalığı esas olarak gastrointestinal sistem tutulumu ile giden kronik inflamatuar bir hastalık olup sebebi kesin olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bozulmuş intestinal mikroflora gibi nedenlere bağlı olarak anormal ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gürsoy, Orkun;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  KOAH alevlenme ile acil servise başvuru oldukça sıktır. Bu çalışmanın amacı KOAH alevlenme hastalarında yatış veya taburculuk kararının verilmesinde, klinik değerlendirmede kullanılan skorlamalar karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajları belirlemektir. Ayrıca bu çalış...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kutlu, Özlem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Giriş ve Amaç: Böbrek nakli hastalarında kemik ve mineral bozuklukları (KMB) önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Nakil sonrası görülen KMB vasküler kalsifikasyonlar ile de ilişkili olup karmaşık bir süreçtir. Patogenezi net olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalı...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ocaklar, Zeynel Can;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 03.12.2020/50 tarih ve 20202TIPF029 proje nolu kararı ile desteklenmiştir Giriş Bu çalışmanın amacı; kemikte osteoblastik farklılaşmanın ve mineralizasyon oranının artması yoluyla yen...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erbaş, Ayşe Tuğçe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bu çalışmanın amacı ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) programına dahil edilen total diz protezi (TDP) hastalarında, ultrasonografi eşliğinde uygulanan addüktör kanal bloğunun (AKB) postoperatif analjezi, opioid tüketimi ve erken taburculuk konusunda etkinlik ve güv...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Oğuz, Görkem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Tüm çocukluk çağı lösemilerinin %97’sini akut lösemiler oluşturur ve bunların da %75’i akut lenfoblastik lösemidir (ALL). ALL tedavisi sırasında görülen en önemli komplikasyonlarından biri trombozdur. Trombozun gelişmesinde; enfeksiyonlar, santral venöz kateter, hastalı...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gündüz, İlhan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Amaç: Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpa olan ilgi belirgin bir şekilde artmıştır. Biz de çalışmamızda asistan hekimlerin demografik özellikleri, GETAT uygulama deneyimleri, GETAT’a bakış açıları, konuyla ilgili...

  Add to ORCIDorcid
253 research outcomes, page 1 of 26