Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
32 Research products, page 1 of 4

 • Publications
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • CY
 • Turkish
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Atılım Unıversity
  Country: Cyprus

  Bu sunum mimarlıkta çerçeve ve perde duvarlı taşıyıcı sistemlerin tektoniği ile ilgilidir. Hem teknik kuralları açıklamakta, hemde bu kuralların mimariye nasıl yansıdığını örneklemektedir. Atılım Üniversitesi Bu sunum mimarlıkta çerçeve ve perde duvarlı taşıyıcı sisteml...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: EMU Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecinde yaşadığı evin maliyeti ile ilgili olarak yaşadığı bazı ikircikli deneyimleri dinleyicilerle paylaşmaktadır. DAÜ Mimarlık Fakültesi Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecin...

 • Other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemb...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Country: Cyprus

  İnsan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Bununla birlikte insanların zaman zaman toplumsal beklentilere ters düşen davranışlarda bulundukları, bazılarının ise bunu bir yaşam biçimi haline getirdikleri ve toplumsal düzeni yıkıcı bir tutum içine girdikleri gözlenmekt...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hürol, Yonca;
  Publisher: Yenidüzen Gazetesi
  Country: Cyprus
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren; Oktay Vehbi, Beser; Yucel Besim, Devrim; Birsel, Nilay;
  Publisher: KTMMOB Mimarlar Odası
  Country: Cyprus

  İnsanın ilk yaşam evresi olan çocukluk dönemi, mimari ögelerle tetiklenen duygu bileşenlerini örgütleyerek, çevreye dair anlamlı bağlantılar kurma sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlantılar bellekte “mimarlık hafızası” oluşumu için zihnine yerleşen mekân deneyim...

 • Publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Yenidüzen Newspaper
  Country: Cyprus

  Modernizmin ev kavramını nasıl metalaştırdığı, paradoks örüntüler içerisinde nasıl hem arzulanan bir ideale, hem de tekinsiz bir işkence yuvasına dönüştürebildiği, sanattan psikolojiyle, mimarlıktan felsefeye bir çok alanda irdelenmiştir. Modernizmin modüler ve biçimlen...

 • Publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Detay Newspaper
  Country: Cyprus

  Uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta yeniden sanal mekânlardan somut mekânlara geçmeye çalışan bir barış eyleminin sesleri yükselmeye başladı. Hala daha ‘kent ölçeğinde uzlaşma mekânı’ kavram ve pratiğinden uzak bir toplum olarak, düşünce ve arzularımızın üç boyutlu zemine n...

 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sözen, Ahmet;
  Country: Cyprus
 • Other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Turkish
  Authors: 
  DORATLI, Naciye; KABA, Kadir;
  Publisher: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ KAM): Eastern Mediterranean University Center for Cyprus Studies
  Country: Cyprus

  Kıbrıs Araştırmaları Merkezi öncülüğünde hazırlanan sempozyumda Foto Deanna, Foto Kervan, Foto Atlas, Foto Ümit, Foto Şık konu edinilmiştir. Sunulan bildirilerin yanısıra konu şahsiyetlerin çektiği geçmişe dair fotoğraflar, FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği) ve KIFSAD...