Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
372 research outcomes, page 1 of 38
 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Ahonen, Pasi;
  Publisher: Lappeenranta University of Technology
  Country: Finland

  In 2006 UPM was able to gain a level of social legitimacy that allowed it to carry out one of the largest industrial restructuring programmes in Finnish industrial history, shut down major operations in Finland and still appear to be functioning in the interests of the ...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Hippi, Teemu;
  Country: Finland

  Steganografian tarkoituksena on salaisen viestin piilottaminen muun informaation sekaan. Tutkielmassa perehdytään kirjallisuuden pohjalta steganografiaan ja kuvien digitaaliseen vesileimaamiseen. Tutkielmaan kuuluu myös kokeellinen osuus. Siinä esitellään vesileimattuje...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Harju, Jens;
  Country: Finland

  Liiketoiminta-analytiikka on yksi yritysten suorituskyvyn johtamisen osa-alue, joka on viime aikoina noussut vahvasti esille yritysten kilpailuedun mahdollistavana avaintekijänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yritysten liiketoiminta-analytiikan nykytila j...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Kemppinen, Anna;
  Country: Finland

  Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää onnistuuko organi-saation kehittäminen parantamaan toiminnan tehokkuutta, kun toimitaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. On haluttu myös saada selville, millä tavoin kehittäminen tulisi suorittaa. Teoriapohjan...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Pynnönen, Lauri;
  Country: Finland

  Diplomityön tavoitteena on selvittää rautatiealalla toimivien yritysten turvallisuuden hallinnan nykytilaa ja löytää keinoja sen parantamiseen. Tutkimuksen kannalta olennaisia teemoja ovat turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtaminen ja turvallisuusvaatimukset. Työ tar...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Vaari, Riku;
  Country: Finland

  Tutkielman tavoitteena on selvittää muuttuvan pankkisääntelyn vaikutukset vähittäispankkitoimintaa harjoittavalle paikallispankille vakavaraisuuden näkökulmasta. Vaikutuksia vakavaraisuuteen mitataan luottoriskin osalta, sen muodostaessa merkittävimmän osan kohdepankin ...

 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Rissanen, Martta;
  Country: Finland

  The purpose of the study is to examine and increase knowledge on customer knowledge processing in B2B context from sales perspective. Further objectives include identifying possible inhibiting and enabling factors in each phase of the process. The theoretical framework ...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Jaakkola, Jelena;
  Country: Finland

  Biopolttoaineet ovat tärkeä energianlähde suomalaisessa energiantuotannossa. Biopoltto- aineille on kuitenkin ominaista laadun vaihtelevuus. Yksi tärkeimmistä laatutekijöistä on kosteus, joka vaikuttaa myös polttoaineen energiasisältöön. Laatutekijät puolestaan vai- kut...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Vuorela, Valtteri;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia toimintolaskennan hyödyntämisen mahdollisuutta palveluiden hinnoitteluprosessissa. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa kohdeyrityksenä on julkisella sektorilla toimiva palvelukeskus. Tutkimuksen tuloksena syntyy toimint...

 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Scharschmidt, Julia;
  Country: Finland

  The aim of this thesis was to examine congruencies between university identity and university images of prospective and current students. Therefore, factors essentially influencing on expected and experienced university images were identified. Providing an understanding...

372 research outcomes, page 1 of 38