Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
3,891 research outcomes, page 1 of 390
 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Ahonen, Pasi;
  Publisher: Lappeenranta University of Technology

  In 2006 UPM was able to gain a level of social legitimacy that allowed it to carry out one of the largest industrial restructuring programmes in Finnish industrial history, shut down major operations in Finland and still appear to be functioning in the interests of the ...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Ahtiainen, Riina;

  Diplomityössä tutkittiin erilaisilla loppuasennusmenetelmillä toimitettujen terästank-kien kustannus- ja aikataulurakennetta. Usein terästankit valmistetaan valmiiksi muotoon valssatuista levyistä työmaalla kasaanhitsaamalla. Tämä ei ole ainoa terästankin valmistusvaiht...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Metsola, Heli;

  Toimituskyky on yrityksen suorituskykyä kuvaava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti valmistusteollisuudessa. Toimituskyky muodostuu materiaalin saatavuudesta ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta, joten hyvä toimituskyky ede...

 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Kulmala, Joel;

  Tämä työ tehtiin Kone Industrial Oy:lle Major Projects yksikköön, laatuosastolle. Kone Major Projects yksikkö keskittyy erikoisiin ja suuriin hissi- ja liukuporras projekteihin. Työn tavoitteena oli luoda harmonisoitu prosessi hissikomponenttien laaduntarkkailua varten ...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Paukkeri, Harri;

  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää tämän päivän mittakuviin liittyviä asiakastarpeita Metso Automaation Virtauksensäätöratkaisut -liiketoimintalinjassa. Mittakuvat ovat tärkeä osa asiakkaalle tuotteen yhteydessä toimitettavaa dokumenttipakettia, joihin on koh...

 • The objective of this project was to introduce a new software product to pulp industry, a new market for case company. An optimization based scheduling tool has been developed to allow pulp operations to better control their production processes and improve both product...

 • other research product . 2014
  Closed Access English
  Authors:
  Forsell, Salla-Sisko;

  The main objective of this Master’s Thesis was to examine the perceived city brand image of tourists and residents. It was aimed to accomplish by examining first the contribution of city attributes and marketing communications on forming brand attitudes, and then discov...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Harju, Jens;

  Liiketoiminta-analytiikka on yksi yritysten suorituskyvyn johtamisen osa-alue, joka on viime aikoina noussut vahvasti esille yritysten kilpailuedun mahdollistavana avaintekijänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yritysten liiketoiminta-analytiikan nykytila j...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Hippi, Teemu;

  Steganografian tarkoituksena on salaisen viestin piilottaminen muun informaation sekaan. Tutkielmassa perehdytään kirjallisuuden pohjalta steganografiaan ja kuvien digitaaliseen vesileimaamiseen. Tutkielmaan kuuluu myös kokeellinen osuus. Siinä esitellään vesileimattuje...

 • other research product . 2014
  Closed Access Finnish
  Authors:
  Kemppinen, Anna;

  Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää onnistuuko organi-saation kehittäminen parantamaan toiminnan tehokkuutta, kun toimitaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. On haluttu myös saada selville, millä tavoin kehittäminen tulisi suorittaa. Teoriapohjan...

3,891 research outcomes, page 1 of 390