Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
102 research outcomes, page 1 of 11
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydoğan, Ebrar;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yaralayıcı deneyimler, çaresizlik hissi ve süreğen travmalar; bunları yaşayan çocuk ve yetişkinlerde hem ruhsal hem bedensel birçok soruna, hastalığa neden olmaktadır. Böylesine yoğun deneyimleri dinlemek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, çözümün mümkün olmadığı zama...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan, Gürkan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hak...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak,...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karadayı, Esma Figen; Cingi Demir, Neşe Nur; Bozkurt, Beyza Nur; Ceylan, Güneş; Erdoğan, Ömer; Yılmaz, Furkan Bedri; Çam, Zehra Sude;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ çalışma modeli, üniversite toplum işbirliğine, sosyo-kültürel etkinlik kuramına, sistem yaklaşımına dayanarak bağlanma temelli akran desteği ilişkileri geliştirerek ve güvenli, eğlendirici kültürel ortamlar yaratarak dezavantajlı çocukların desteklenmesini hedefle...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bademci, Havva Özden;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Risk altındaki çocuklar/gençler ve aileleriyle Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından 2010 yılından bu yana disiplinlerarası, kurumlararası, uluslararası işbirlikleriyle travma bilgisine dayalı çalı...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin b...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aktaç, Şule; Güler, Biset; Duman, Şenol Mert;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Beslenme; çocuklarının büyüme ve gelişmelerini sağlamak ve kronik hastalıkların oluşumunu önlemek açısından önemlidir. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ beslenme faaliyetlerinde çocukların beslenme durumlarının ve beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ile beslenmelerini iyi...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çotuksöken, Betül; Poyraz, Hülya; Özçelik Demiral, Gamze; Kaya, Canan Cennet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyada, çocuklar için felsefe (p4c) pedagojisi olarak adlandırılan çalışma alanı, 1960’lı yılların sonunda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen ve düşünme becerilerine odaklanan bir metodolojidir. Pedagojinin amacı, temelde dör...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yüksek, Kaya;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’, 2019 akademik yılında İstanbul’da okula devamsızlık oranının yüksek olduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için proje ekibi içindeki ve kurumlararası olan iletişim büyük önem taşı...

 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bağdatlı Vural, Narin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ bünyesinde sürdürülen okul temelli toplum çalışmaları kapsamında ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde aile-okul-toplum etkileşiminden hareketle okul sosyal çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada ekolojik sistem yaklaşımına uygun olarak çocuğun gerek okul içinde gerekse ...

102 research outcomes, page 1 of 11