Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
64 Research products, page 1 of 7

 • Research data
 • Other research products
 • 2017-2021
 • Open Access
 • Other ORP type
 • SE
 • Publikationer från Stockholms universitet
 • Hal-Diderot
 • Hyper Article en Ligne
 • Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Wulff, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen
  Country: Sweden

  Writing is key in anthropology, as one of its main modes of communication. Teaching, research, publications, and outreach all build on, or consist of, writing. This entry traces how anthropological writing styles have evolved over time according to changing politics in ...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Mesch, Johanna; Cortes, Elísabet Eir;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för teckenspråk
  Country: Sweden
 • Open Access English
  Authors: 
  De Luca, Anna; Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Publicerad i Kluwer Arbitration Blog 2021-11-05

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Svendsen, Jens Martin;
  Publisher: Stockholms universitet, Marknadsföring
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Johansson, Patrik;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  Country: Sweden

  Tänk om det vore möjligt att resa i tiden. Det är en fantasi som många barn har haft. Dessvärre är det omöjligt. Det näst bästa kanske är att förnimma det förflutna genom historiska källor. Historiska föremål, texter och bilder kan ofta förmedla en omedelbar närhet till...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Ramberg, Joacim;
  Publisher: Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Rydell, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Rydell, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  Den här texten riktar fokus mot bedömning av språkfärdighet. En central del av lärares yrkesvardag handlar om att förhålla sig till hur och på vilka sätt elever uttrycker kunskaper, förmågor och färdigheter. Bedömning är därför en viktig del i det pedagogiska uppdraget ...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Nordlund, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning. Texten belyser också...

 • Open Access English
  Authors: 
  Fleury, Luana Candido; Fournier, Marie; Volvach, Natalia;
  Publisher: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Country: Sweden

  The Linguistic Landscape of Covid-19 Workshop