Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
84 Research products, page 1 of 9

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin b...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Çotuksöken, Betül; Poyraz, Hülya; Özçelik Demiral, Gamze; Kaya, Canan Cennet;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Dünyada, çocuklar için felsefe (p4c) pedagojisi olarak adlandırılan çalışma alanı, 1960’lı yılların sonunda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen ve düşünme becerilerine odaklanan bir metodolojidir. Pedagojinin amacı, temelde dör...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aktaç, Şule; Güler, Biset; Duman, Şenol Mert;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Beslenme; çocuklarının büyüme ve gelişmelerini sağlamak ve kronik hastalıkların oluşumunu önlemek açısından önemlidir. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ beslenme faaliyetlerinde çocukların beslenme durumlarının ve beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ile beslenmelerini iyi...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bağdatlı Vural, Narin;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ bünyesinde sürdürülen okul temelli toplum çalışmaları kapsamında ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde aile-okul-toplum etkileşiminden hareketle okul sosyal çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada ekolojik sistem yaklaşımına uygun olarak çocuğun gerek okul içinde gerekse ...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Yüksek, Kaya;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’, 2019 akademik yılında İstanbul’da okula devamsızlık oranının yüksek olduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için proje ekibi içindeki ve kurumlararası olan iletişim büyük önem taşı...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Nuhoğlu, Hasret; İnce, Aybüke; Dede, Ayşe Altınay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bir ya da birden fazla alanda yüksek düzeyde performans sergileyerek yaşıtlarına göre anlamlı derecede farklılık gösteren bireyler özel yetenekli birey olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda potansiyeli yüksek olan öğrencileri fark etmek, potansiyeline uygun olarak destek...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bademci, Havva Özden;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Verimli bir öğrenme deneyimi, çocuklar kadar öğretmenlerin de duygusal ihtiyaçlarının gözetildiği, çocukların destekleyici ilişkiler içinde kendilerini güvende hissettikleri bir okul ikliminde gerçekleşebilmektedir. Öğrenme ve öğretme süreçleri sosyal ve duygusal boyutl...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Maltepe, Ege;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Viola Spolin ve doğaçlama atölye çalışmaları, 6 - 20 Mayıs - 3-17 Haziran 2021 tarihlerinde, online platform/Zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasına her sınıf şubesinden iki çocuk seçilmiş ve çocuklar atölye çalışmalarına davet edilmişlerdir. Çocukların ...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Eren, İbrahim;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ, dezavantajlı çocuk ve gençler ile birlikte 2010 yılından bugüne dek çalışmalarını gerçekleştirirken aynı zamanda farklı disiplinleri de bir araya getiren üniversite bünyesinde kurulmuş bir merkezdir. SOYAÇ, sadece akademik çalışmaları odağına almayan, farklı kuru...

 • Open Access
  Authors: 
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Taşdemir, Burcu; Taş, Beyza; Tan, Burcu İldeniz; Demir, Nisa; Memiş, Simay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nin 2020-2021 bahar döneminde, disiplinlerarası sınıf ekipleri ile iletişim halinde ilerleyen; sınıf öğretmenleri koordinasyonunda aileler ile çalışmak üzere 5 “disiplinlerarası aile çalışmaları ekibi” oluşturulmuştur. Klinik psikoloji yüksek...